Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

2020, 8. července: Rockové Vítání léta máme za sebou!

Přišla zrhuba stovka lidí. První dvě hodiny hrála slovenská kapela Nebe na Zemi. Poté, až do půl druhé ráno kapela Pátý element.

2020, 1. července: Úprava jízdního řádu linky 448 - 1.-16.7.

V období 1.–16.7.2020 je z důvodu výluky na železniční trati Praha–Beroun omezený provoz, a proto dochází na lince 448 a lince Cyklobus ke změnám časových poloh některých spojů (v závorce jsou uvedeny změny v minutách oproti přechozímu stavu):
- ve směru Lety-Mníšek se to týká spojů: 503 (+10 min), 519 (+12 min), 523 (-5 min), 525 (-12 min) a 533 (-12 min).
- ve směru Mníšek-Lety se to týká spojů: 514 (-15 min), 520 (-5 min), 524 (-12 min) a 534 (-12 min).

2020, 1. července: Platba za komunální odpad - UPOMÍNKA

Kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že k dnešnímu dni nebyly mnoha občany uhrazeny poplatky za svoz komunálního odpadu. Dle Obecně závazné vyhlášky obce Černolice č.5/2019 je tento poplatek splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.  

Roční sazba poplatku je:  
700 Kč za každou fyzickou osobu přihlášenou v obci,   
700 Kč za stavbu k individuální rekreaci, byt, rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.

Na pozdě platící občany se nevztahuje žádná sleva. Naopak při dalším prodlení s platbou může obec navýšit platbu o penále.

Platba poplatku je možná:
bezhotovostně na účet obce 12621111 / 0100, vs: číslo popisné domu,
v hotovosti v úředních hodinách (Po a St 8:30-13:00 a 14:00-18:00, Út 8:30-13:00).
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.