Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

2019, 13. února: Termíny svozu speciálních odpadů v roce 2019

Nebezpečný odpad:
- 30. března 10:00 - 11:00 na Dolní návsi
- 9. listopadu 10:00 - 11:00 na Dolní návsi
Velkoobjemový odpad:
- 29.3. - 1.4. u obecního úřadu,
- 8. - 11. listopadu u obecního úřadu.

2019, 12. února: Akce Mateřského centra ČC v roce 2019

MC ČC má v plánu v letošním roce uspořádat tyto akce:
- řez ovocných dřevin,
- jóga s dětmi
- pálení čarodějnic,
- bleší trh
- Dětský den,
- příměstský tábor,
- drakiáda.
Podrobnosti najdete v přiloženém letáku a na stránkách MC Čertíci z Černolic: www.certicizcernolic.cz

2019, 6. února: Neprůchodná cestička ke hřbitovu - od 11. února

Na rezervním pozemku vedle hřbitova začnou 11. února výkopové práce pro položení kabele k budoucí rozhledně na Červeném vrchu. Kvůli nájezdu techniky bude posunut kontejner na bioodpad více do prostoru cestičky spojující ulici k Chatám s parkovištěm u SK Černolice. V důsledku toho bude tato cestička obtížně průchodná.

2019, 5. února: Uzavření části komunikace Za Parkem - od 25. února

Výstavba vodovodního řadu a splaškové kanalizace v ulici Za parkem k pozemkům č. 133/3 a č. 133/1 začne 25. února. Stavba potrvá zhruba 4 - 5 týdnů. Po celou dobu výstavby bude komunikace od ulic Nad loukou, Pod Lesem k lesu neprůjezdná. Stavbu provádí firma Aquaconsult s.r.o., Černošice-Mokropsy.

2018, 4. února: Svoz odpadu je možné již platit - termín do 30. dubna

ZO přijalo OZV o svozu odpadu a tím pádem obecní úřad může začít vybírat poplatky za svoz odpadu v roce 2019. Termín splatnosti je 30. dubna.

2019, 4. února: Stavební úřad shání referenta - přihlášky do 20. února

MěÚ Mníšek pod Brdy vyhlásil výběrové řízení na post referenta stavebního úřadu. Příhlášky do 20. února na MěÚ. Podrobnosti v příloze.

2019, 28. ledna: Sběr jedlého oleje a tuku - možný ihned

Na stanovišti tříděného odpadu na dolní návsi přibyla další nádoba – popelnice z plastu o objemu 120 l, s označením „Jedlý olej a tuk“. Do této nádoby prosím vkládejte použité jedlé oleje a tuky z Vašich kuchyní. Pro sběr použitých olejů a tuků je několik dobrých důvodů – jednak pro ně existuje další využití, jednak se nemají vylévat do kanalizace, protože se zde postupně usazují a můžou způsobit úplnou neprůchodnost potrubí, také by se neměly odkládat do popelnic se zbytkovým odpadem, protože tak zbytečně zvyšují náklady města na likvidaci odpadu a také by se neměly odkládat do kontejnerů na separovaný odpad, protože zbytečně komplikují dotřídění.  

Co do těchto nádob ANO: olej a tuk ze směžení, pečení a fritéz

Co určitě NE: motorové oleje, zbytky jídel, jiné odpady

DŮLEŽITÉ: Použité oleje a tuky prosím slévejte pouze do plastových lahví a před vhozením do nádoby řádně uzavřete.

2019, 22. ledna: Veřejné projednání změny č. 2 ÚP - koná se 28. února

Veřejné projednání změny č. 2 Územního plánu proběhne ve čtvrtek 28. února 2019 od 18 hod na Obecním úřadě Černolice. Podklady jsou k dispozici:
1. k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě Černolice nebo
2. na webové stránce města Černošice: https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orp-cernosice/projednavane/cernolice-1/
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.