Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Jednání ZO dne 10.4. - výsledky

ZO projednalo a schválilo ve středu 10. dubna tyto hlavní body:
- zákaz rozkopání nových asfaltů v ulici V Potocích  a Jeřabinová, a to do roku 2028. Vyjma výjimečných případů, které podléhají schválení ZO,
- základní parametr pro výstavbu workoutového hřiště,
- koupi malého komunálního vozidla,
- vyhodnocení soutěže na úpravu okolí budovy OÚ.

Oprava komunikací Jeřabinová, K chatám, Za parkem a V Potocích začala

V pondělí 8. dubna začaly opravy ulic Jeřabinová, K chatám, Za parkem a V Potocích. V důsledku toho bude docházet k průběžnému omezování provozu v místech oprav. Harmonogram prací v příloze

Výstavba optické sítě a oprava komunikací v roce 2024

Společnost Eurosignál buduje v obci optickou síť pro rychlé připojení k internetu. Znamená to výkopy po celé obci, protože připojena má být většina domů. Vedení kabelu je naznačeno růžovou barvou po obecních komunikacích. Výkopy se provádějí v krajích vozovek především protlaky. Práce mají být dokončeny do konce tohoto roku - viz hrubý harmonogram a příloha:
- Slatiny: březen - květen,
- Na Krásné vyhlídce: květen - červen,
- okolí hřiště: červen - červenec,
- okiolí hormí návsi a Hůrka: červenec - srpen,
- Nové Dvory: září - listopad,
- Všenorská: listopad.

Aktuálně - zhruba měsíc - se budou provádět výkopy v ulici Za parkem, následně K parku až po Hlavní.

Připojení nemovitostí není samozřejmě povinné. Připojení jednotlivých RD je věcí majitelů domů a společnosti Eurosignál. Pracovníci společnosti - tak jak jsou prováděny výkopové práce a pokládání kabelů - budou kontaktovat všechny dotčené nemovistosti, aby s nimi domluvili konkrétní místo napojení. Proto není potřeba se obávat, že se k majitelům RD nedostanou včas informace a řešení napojení.

Kontaktní údaje na společnost Eurosignal:
- jednatel společnosti Pavel Ježdík 603 155 424,
- hotline (Martin Hrabák) 775 330 949,
- email: optika@eurosignal.cz.

Odstávka elektřiny na Krásné vyhlídce - 11. dubna

Dne 11.4. dojde v době 7:30 až 15:30 k přerušení elektřiny v okolí ulice k chatám, konkrétně se to týká místních ulic: Borůvková, Jahodová, Malinová, Ostružinová, K chatám, K rybníku. Konkrétní objekty jsou uvedeny v příloze.

Setkání rodičů a přátel ZŠ ve Všenorech - 13. dubna

Mateřská a základní škola Josefa Kubálka ve Všenorech Vás 13.4. od 14 hod srdečně zve na dobročinné setkání rodičů a přátel školy. Těšit se můžete na pestrý program, který částečně připravily i děti, bohaté občerstvení, dílny, nejrůznější vystoupení a tombolu. Finančně můžete přispět i na darujme.cz. Výtěžek půjde na vybavení studoven.

Poplatky za odpady a psy pro rok 2024

Komunální odpad: 950 Kč/rok. Výše poplatku za jednu osobu s trvalým pobytem v obci, stejná výše poplatku platí pro majitele nemovitosti bez přihlášených občanů. 

Bioodpad: 925 Kč/rok. Svoz bioodpadu začíná v pátek 29.3.2024

Pes: 1. á 200 Kč/rok, za každého dalšího 250 Kč/rok.
Slevy z výše uvedených polatků najdete v příslušné vyhlášce obce.
Splatnost uvedených poplatků je do konce dubna 2024.
Číslo účtu pro platbu je 12621111/0100, variabilní symbol je čp/če nemovitosti.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.