Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

2019, 5. prosince: Zastupitelstvo projedná rozpočet pro příští rok - 11.12.

V příjmové oblasti je obec téměř 100 % odkázaná na daňové příjmy od státu. Jediným přímým příjmem je poplatek za svoz odpadu, který jakžtakž pokryje náklady. Druhým je daň z nemovitostí, která však není nijak vysoká. V obci nefungují žádné daňové subjekty, které by vylepšovaly příjmy obce. Čili hospodaření obce odvisí od úspěšnosti hospodaření státu.
Na výdajové straně jsou nejvyššími položkami tradičně zmíněné náklady na likvidaci odpadu a provoz úřadu. A dále investiční náklady, jako např. rekonstrukce posledních nevyasfaltovaných ulic, rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě, zvýšená péče o zeleň vč. revitalizace vodních ploch. Dojde i k investicím v budově obecního úřadu (topení, izolace budovy).
Bohužel obec musí počítat i s finančními rezervami pro opravy v důsledku havárií, které letos spolkly velké obecní sumy.

2019, 2. prosince: Těžení dřeva v konci roku 2019 a v roce 2020

Inspekce lesního hospodáře skončila konstatováním, že všechny části lesů obce Černolice jsou ohroženy kůrovcem. Nejhůře je na tom smrkový porost na svazích spadajících ke Všenorům. Na přilehlé straně k obci Černolice se nachází několik napadených borovic. Několik stromů je napadeno i v Obecním lese, tedy na rozhraní katastru s obcí Řitka. Minimálně je zatím zasažen mladý smrkový porost v oblasti Políček. Tomu ale také hrozí ohrožení, protože kousek od něj v lesích firmy Altstaedter už kůrovec řádí.

Z tohoto důvodu dojde k těžení cca 56 m3 ještě v konci tohoto roku. Kolik bude třeba vytěžit v příštím roce, se ukáže na jaře. Podle činnosti kůrovce. 

2019, 7. listopadu: Veřejné projednání změny č. 2 ÚP - 18.12.

Veřejné projednání návrhu změny ÚP č. 2 proběhne 18.12. v budově OÚ od 17:00.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.