Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky
Linka bezpečí: 116 111.
Zdravotní záchranná služba:
800 888 155.

Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2021, 3. května: Sousedský "garage sale" - 9.5.

Milí soused! Vzhledem k tomu, že se ještě stále nesmí organizovat bleší trhy, rozhodli jsme se prozatím uspořádat garage sale. Máte něco, co už nevyužíváte, ale je vám líto to vyhodit? Vyndejte tuto neděli před vaše vrátka krabici / stoleček s věcmi, dejte na ně cenovky, dejte k nim kasičku nebo na chvíli postavte své děti :-).
Pokud pošlete polohu, bude vydána mapka s trasou s doporučením obchůzky.  Abyste si mohli udělat příjemnou nedělní procházku a něco "ulovit". Až to situace dovolí, budeme se těšit i na náš klasický Sousedský bazárek.
Za organizátory akce Alena Matějková.

2021, 28. dubna: Náprava chyb v katastru - 7. a 14. června na OÚ

V pondělí 7. a 14. června proběhne v obci náprava nesrovnalostí v zápisech katastru obce Černolice. Referenti katastrálního úřadu budou pro jednání s občany k dispozici od 10:00 do 12:30 a od 13:30 do 16:00 hodin v prostorách obecního úřadu.
Všem vlastníkům, u jejichž pozemků byl zjištěn nějaký nesoulad, zašle katastrální úřad pozvánku k projednání nesouladu na výše uvedené dny. Podrobnosti jsou v příloze.
 
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Praha-západ provedl v minulých měsících revizi souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem, a to vč. pochůzek v terénu. Byly mj. zjišťovány stavby a přístavby neevidované v katastru nemovitostí, změny obvodů budov a změny druhů a způsobů využití pozemků.

2021, 21. dubna: Veřejná diskuse o nové podobě centra obce

ZO zahájilo diskusi o nové podobě centra obce. Ve složce "Komunál - Centrum obce - 2021" je k dispozici prezentace pro veřejnou diskusi. K dispozici je také rekapitulace jednotlivých kroků v letech 2011 - 2021.

Veřejnost může na obecní mail (obec@cernolice.net) posílat své připomínky, názory, nápady s označením předmětu v záhlaví své zprávy: Centrum obce.

Zastupitelstvo obce ustavilo komisi, která začala specifikovat mantinely budoucího projektu. Složení komise není konečné. Pokud by se našel odborník (architekt, krajinář, projektant), který by měl zájem účastnit se jednání, nechť pošle informaci o svém zájmu prostřednictvím sms na číslo 775767778.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.