Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

2019, 25. dubna: Výstraha - zvýšené nebezpečí požárů

Platí od středy 24. dubna 11:00 až do soboty 27. dubna 00:00. V následujících místech:
1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

JE ZAKÁZÁNO

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) vypouštění „lampionů štěstí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

2019, 23. dubna: Z důvodu havarijního stavu byl uzavřen most v Řitce

Most v Řitce byl uzavřen!
Nezkoušejte přes most přejet, platí se vysoké pokuty.

2019, 23. dubna: Čarodejnice se konají 30. dubna, pokud to HZS povolí

Na tradičním místě u Hořejšího rybníka.

2019, 16. dubna: Bleší trh již v sobotu, 27. dubna, pokud nebude pršet

2. sousedský bleší trh se bude konat v sobotu 27.4. od 14:00 do 18:00. V obecním parku. Občerstvení bude sestávat mj. z vietnamských závitků. Pro děti budou připravené párky v rohlíku a cukrová vata. Prodávat může kdokoli, cokoli - tedy i děti své hračky. Stolky budou k dispozici, ale pokud máte vlastní stoleček či deku, přineste je. Za MC Čertíci z Černolic Alena Matějková, za obec Jiří Michal.

V případě deště se akce nebude konat!

2019, 16. dubna: Burza práce 26. dubna

Pořádá Úřad práce ČR Praha - západ 26. dubna od 8:00. Bližší informace v letáku.

2019, 23. dubna: Most

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.