Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

1. černolický ples byl úspěšný

Zúčastnila se jej - v kulturním sále Všenor - zhruba stovka lidí. Černoličtí i z okolních vesnic. Kromě muziky kapely Pickles měli návštěvníci možnost shlédnout předtančení: www.tanecni-praha.cz a Circo Frico &klarahajdinova.com actress & acrobat. Po 23. hodině proběhla i tombola. Akci pořádal Okrasně múzický spolek z Černolic za podpory obce.

Nová podoba obecního altánu


Místní mládež zapracovala a vytvořila novou podobu místního altánu, který má dokonce dveře.

Poplatky za odpady a psy pro rok 2023

Komunální odpad. Sazba poplatku pro poplatníka činí 900 Kč/rok za osobu nebo nemovitost bez osoby přihlášené k trvalému pobytu. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku, a to na účet obce 12621111/0100, variabilní symbol číslo popisné/evidenční.
Poplatky za psy: Za prvního psa 150 Kč, každý další 200 Kč / rok.
Bioodpad na celou sezónu a nádobu 240 l je 796 Kč.

Volby v karanténě Covid-19

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.