Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky
Linka bezpečí: 116 111.
Zdravotní záchranná služba:
800 888 155.

Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2021, 15. dubna: 17. zasedání ZO - výsledky

Hlavní body jednání ZO, které se konalo 14. dubna:
- výběrová řízení: Chodník Novodvorská, Vodovod a kanalizace Na Krásné vyhlídce, Rekonstrukce silnice Ke Kříži, Rekonstrukce topení OÚ,
- diskuse o budoucí podobě centra obce.

2021, 13. dubna: Kulturní léto - plán pro rok 2021

Termíny akcí jsou orientační. Akce se budou konat, pokud to zákony dovolí.
26. června - Otevírání léta
31. července - Letní nářez
28. srpna (4. září) - Loučení s létem
Utkání Horňáci vers. Dolňáci podle situace.

2021, 13. dubna: Úklid ulic po zimě - 16.4.

16. dubna v pátek proběhne od 8:00 strojové čištění komunikací. Prosíme majitele automobilů, aby parkovali co možno mimo komunikace.

2021, 12. dubna: Dubová alej byla vysazena

10. dubna bylo vysazeno 17 nových dubů při vjezdu do obce ze směru Řitka (od Křížku). Duby dostaly přednost před původními lípami či jeřáby. Listnaté stromy v současné době lze získat jenom jako zákrsky. Kromě toho nabídka dubů obsahovala vedle vzrostlých stromků i jejich odborné usazení - vše gratis. Této akci předcházelo podzimní vysazení ovocných stromů v Nových Dvorech.

2021, 8. dubna: Sčítání pokračuje, časem i s komisaři - po 17.4.

Sčítání on-line běží až do 11. května. Od 17. dubna začnou chodit i sčítací komisaři, kteří svoji návštěvu dopředu oznámí.

2021, 7. dubna: Hospodaření za minulý rok bylo divoké

Dojít k odpovědi, jak vlastně hospodařila obec v minulém roce, je dosti složité. V plnění rozpočtu za rok 2020 se promítají dotace, vratky. mimořádné příjmy od občanů při stavbě vodovodu a kanalizace, čisté účetní operace a také stále dokola suma 10 mil. Kč vč. příslušenství po prohraném soudu. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (viz příloha) je potřeba od těchto položek očistit.

 rozpočet (plán) 
 plnění
  po očištění
příjmy     8 070 900
   10 111 873
  8 125 373
výdaje
 8 261 600
   21 970 652
 8 770 065
saldo
 -  190 700
 - 11 120 652 - 644 692

Na záporném saldu se podílely zejména tyto dva činitele:
- slabší výkon ekonomiky státu v důsledku pandemie, což způsobilo nižší příjmy obcí ze sdílených daní (zejména DPH). Stát obcím část výpadku uhradil v podobě mimořádné dotace,
- náklady narostly zejména v důsledku investování do prodlužování vodovodu a kanalizace v obci.

2021, 7. dubna: Zákaz pohybu drůbeže kvůli ptačí chřipce

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy. Pásmem dozoru se stanovují celá následující katastrální území:(mimo jiné) Černolice. V pásmu dozoru se nařizuje: zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru, který (dále jen „pohyb“) nebyl ohlášen 24 hodin předem; zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Podrobnosti v Příloze.

2021, 7. dubna: Zápis do ZŠ a MŠ Lety - 13.5.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.