Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Klání Horňáci vs. Dolňáci se blíží - 10.6.

Výsledky jednání ZO dne 24.5.2023

Hlavní body programu:
- schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2022,
- výběr zhotovitele fotovoltaiky na střeše budovy OÚ,
- problémy s existencí/neexistencí MŠ v obci vč. návrhu na změnu ÚP.

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení. V souladu s Nařízením je proto celoplošně
Z A K Á Z Á N O:
1. používání zábavní pyrotechniky,
2. vypouštění „lampionů štěstí“,
3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele 
5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele 
6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:
1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
3. zemědělské obdělávané plochy, kde jsou pěstovány kultury ve stavu možného vznícení do vzdálenosti 100 m,
4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m
Z A K Á Z Á N O:
1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně 
2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

Oprava Hořejšího rybníka by měla skončit koncem týdne

Aktuálně se bohužel podruhé upustil. Důvodem je výrazná netěsnost v hrazení požeráku (výpustě). Hrazení je potřeba celé opravit, což lze jen za sucha. Doufejme, že se vadu podaří definitivně odstranit a rybník se v brzké době zase začne napouštět. Oprava by měla skončit 2.6. Protože suché dny mají trvat, dojde k částečnému naplnění rybníka z obecního vrtu.

Dne 18.5. Ministerstvo zemědělství definitivně schválilo téměř milionovou dotaci pro obec Černolice na rekonstrukci tohoto rybníka.

Uzavírka v ulici Malinová a V Potocích

Od pondělí 29.5. začnou práce na opravě ulic Malinová a V Potocích (od mostu nahoru směr Černolice). Nejprve se bude rovnat povrch a poté se položí asfaltová vrstva. V průběhu prací bude omezen nebo krátce i znemožněn průjezd. Upravte podle toho prosím parkování svých vozidel. Dokončení očekáváme do dvou týdnů. 

Uzavírka v ulici K chatám do konce května

Od pondělí 17. 4. 2023 započne 3. etapa výstavby vodovodu a kanalizace v ulici K chatám. Konkrétně bude uzavřen úsek od křižovatky ulic Jahodová x Ostružinová x K chatám až po křížení s ulicí Jeřabinovou. Příjezd do horní části lokality na Krásné vyhlídce bude veden po objížďce ulicí Za parkem a Jeřabinová. Stavba by měla být dokončena nejpozději do konce května 2023.
O víkendech je ulice průjezdná.
Kvůli středečnímu svozu komunálního odpadu byly kontejnery přemístěny pod stavbu.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.