Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí

Vyhlášky a nařízení

Směrnice č. 1/2019 - Zakázky malého rozsahu

2019, 20. června: Krizový plán obce

2019, 18. března: Vyhláška č. 2/2019 - o systému sběru a třídění komunálního odpadu

Vyhláška č. 1/2019 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2019

Usnesení ZO o podmínkách zřízení věcného břemene

Vyhláška č. 2/2018 - o nočním klidu

Vyhláška č. 2/2017 - požární řád obce

Usnesení ZO o podmínkách připojení na vodovod a kanalizaci

Vyhláška č. 2/2016 - o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě

Vyhláška č. 3/2015 - místní koeficient daně z nemovitostí

Opatření obecné povahy č. 1/2012/OOP - vydání územního plánu

Vyhláška č. 2/2011 - spádový školský obvod

OZV, kterou se stanoví příslušnost obce Černolice ke školskému obvodu Základní školy Všenory.

Vyhláška č. 3/2008 - místní poplatky za psy

Stanovení jednoho z místních poplatků kvůli zrušené všeobecné vyhlášce o místních poplatcích.

Usnesení ZO o poplatcích za připojení na vodovod a kanalizaci

Vyhláška č. 3/2003 - řád pohřebiště

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.