Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí

Územní plán

2020, 24. června: Úplné znění Územního plánu obce

2017, 23. února: Změna č. 1 Územního plánu obce Černolice

2013, 4. ledna: Územní plán obce

Počínaje 4. lednem roku 2013 začal v obci Černolice platit Územní plán. Pozor! Některé jeho části byly dotčeny a změněny Změnou č.1 Územního plánu z roku 2017..

2014, 24. října: Obec prohrála podruhé spor o územní plán

2014, 31. srpna: Kasační soud konečně vydal rozhodnutí

2014, 6. ledna: Policie odložila trestní stíhání v souvislosti s územním plánem

V souvislosti se schvalováním územního plánu byl na konci roku 2012 podán podnět Policii ČR s podezřením ze spáchání trestného činu. Toho se měli údajně dopustit blíže neurčení zastupitelé obce Černolice tím, že schválením územního plánu poskytli výhody jím spřízněným soukromým subjektům, zejména stavebním developerům.

Policie ČR dne 27. prosince 2013 spis odložila, neboť neshledala v jednání neurčených zastupitelů podezření ze spáchání trestného činu. Usnesení, které bylo součástí této informace, bylo odstraněno z důvodu ochrany osobních údajů.

2013, 16. prosince: Soud zamítl ustanovení opatrovníka obce Černolice

2013, 11. listopadu: Detaily žádosti fy Altstaedter o zřízení opatrovnictví pro obec Černolice

2013, 3. října: Výsledek jednání s firmou Altstaedter

V srpnu zaslala firma Altstaedter dopis na Obecní úřad. Bývalý starosta Antonín Zdeborský na něj nereagoval. Další dopis přišel v září, kdy již na čele obce bylo nové vedení. Výsledkem mailové korespondence byla schůzka 3. října. Detaily se dočtete v přiloženém zápise z tohoto jednání.

2013, 12. srpna: Dokumenty k podané kasační stížnosti k ÚP

2013, 9. května: Rozsudek Krajského soudu o ÚP Obce Černolice

2013, 19. března: Reakce na reportáž "Reportéři ČT" ze dne 18.3.2013

2013, 13. března: Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 50A 7/2013-59

2013, 13. března: Rozhodnutí Krajského soudu v Praze

2013, 11. března: Usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně

2013, 1. února: Soud zamítnul návrh na konání referenda

2013, 16. ledna: Územní plán se stal předmětem šetření

2012, konec prosince: ZO schválilo vydání ÚP

ZO Černolice na svém 21. zasedání dne 19. 12. 2012 schválilo vydání územního plánu.

2012, 17. prosince: Petice za konání místního referenda

V pondělí 17. 12. 2012 byla obecnímu úřadu Černolice předána petice, kdy 115 občanů obce se podepsalo pod žádost konat místní referendum o územním plánu.

2012, 6. prosince: ZO se vypořádalo s námitkami

Na svém 20. zasedáné dne 6. prosince 2012 se ZO vypořádalo s námitkami k územnímu plánu.

2012, 1. říjen: Veřejné projednání návrhu ÚP

Na obecním úřadě Černolice proběhlo veřejné úřední projednání územního plánu.

2012, 1. říjen: Výsledky ankety o Územním plánu

2012, 13. srpna: Vyhlášení veřejného projednávání ÚP

2012, 4. července: Závěrečná direktiva k ÚP

2012, 14. dubna: Zastupitelstvo opravilo v direktivě některé rozpory

2012, 8. února: Zastupitelstvo provedlo korekce v direktivě

2011, 27. prosince: Zastupitelstvo přijalo direktivu

2011 7. listopadu - pořizovatel předložil návrh ÚP kraji k posouzení

Pořizovatel ÚP uvedl do souladu všechny rozpory mezi textovou a mapovou částí a další rozpory, které vznikly v průběhu složitých jednání. ty předal kraji k posouzení.
Nyní je na řadě zastupitelstvo obce, které všechny novinky projednávané v průběhu roku 2011 musí ve formě direktivy nařídit zpracovateli (urbanistovi), aby je zanesl do návrhu ÚP. Poté budou také předány kraji k posouzení.

2011, 31. srpen - jak dál s územním plánem

Obecní úřad aktuálně řeší, jak uvést v soulad usnesení nového obecního zastupitelstva o ponížení rozestavěnosti v návrhu územního plánu (ÚP) z března tohoto roku a dokončení celého procesu projednávání tohoto plánu poté, co krajský úřad v červenci konečně rozřešil některé sporné momenty v tomto návrhu.
Podle zákona má totiž obecní úřad jako pořizovatel ÚP již velmi omezenou možnost do procesu projednávání vstoupit. Vedení obce své připomínky k velké rozestavěnosti dle návrhu ÚP mohlo uplatnit v létě roku 2009. Tehdy roli zástupce obce při projednávání plánu plnil Antonín Zdeborský. Podle slov představitele firmy, která ÚP pro obec Černolice zpracovává, obecní vedení tehdy žádné námitky neuplatnilo.  
Březnové ponížení rozestavěnosti by tak správně mělo být uplatněno až při posledním veřejném projednávání ÚP, které je stále před námi.
Tento postup by však mohl vést také k tomu, že by výsledek mohl být označen za nový návrh ÚP. Pokud by k tomu došlo, obecní úřad by musel nechat ÚP projednávat úplně od počátku. To je téměř thrillerová představa, protože již téměř 16leté martýrium by se protáhlo o další roky. Nemluvě o nárůstu nákladů.
Obecní úřad v této chvíli hledá legální cestu, jak usnesení obecních zastupitelů o ponížení vnést do stávajícího návrhu plánu ještě před dalšími, finálními kroky procesu. Řešení bude zastupitelstvu – podle aktuálních předpokladů – předloženo na dalším zasedání, tedy na začátku října t.r. 

Stanovisko Krajského úřadu k řešení rozporu při pořizování UP

2011, 31. července: Doplnění podání rozporu

Obec sice jasně deklarovala, že podporuje výstavbu v lokalitě Z10 návrhu územního plánu, ale odvolacímu orgánu to zjevně nestačí. Podpora lokality Z10 vyplývá z dohody, kterou obec podepsala před několika lety a kterou současné vedení obce ctí. Kvůli tomu také nedošlo k vyškrtnutí této lokality z návrhu územního plánu letos na jaře, i když v jiných lokalitách ke škrtání či omezování došlo.
Po takovétmo ponížení rozestavěnosti počátkem května vedení obce požádalo krajský úřad coby odvolací orgán o řešení sporných lokalit na území obce. Úřad byl samozřejmě informován o rozhodnutí obce ponížit rozestavěnost a musel se samozřejmě seznámit s návrhem územního plánu obce Černolice. Na základě těchto informací musel vědět, že lokalita Z10 má nadále v tomto návrhu podporu, ale že má také předepsané výrazné regulační prvky. Nic z toho však zjevně odvolacímu orgánu nestačilo.
A tak požádal - neoficiálně - o stanovisko k lokalitě Z10. V novém doplnění žádosti o řešení rozporu v územním plánu obce se tak konstatuje již konstatované. Ze strany firmy Altstaedter pak přibyly nové přísliby nad rámec toho, co již regulativy řešily.

2011, 20. července: Nenadálá návštěva z kraje

Ve středu 20. července se bez nějaké předběžné domluvy objevili zástupci krajských odborů, kteří posuzují sporné zóny v územním plánu obce. Chtěli je vidět v realném prostředí. Žádný oficiální závěr z jejich návštěvy Černolic nevznikl. Pouze pokývali hlavami, část z nich vyjádřila názor, že se jim lokalita Z10 moc nelíbí, a zase odjeli.
Kdy obec získá oficiální vyjádření ke své žádosti o řešení rozporu, není známé. Na oficiální dotaz zatím krajské orgány neráčily odpovědět.

2011, 1. května: obec požádala o rozřešení sporných bodů

V návrhu územníh plánu obce Černolice jsou tři zóny, se kterými nesouhlasily dva orgány pověřené obce Černošice. odbor ochrany životního prostředí a odbor lesního hospodářství. Týká se to kontroverzních zón Z10, Z22 a Z23. Obec sice na jaře zónu Z22 úplně vyškrtla, zónu Z22 zmenšila a zónu Z10 ponechala, ale odvolání muselo být vedeno jako kdyby všechny tři zóny v návrhu územního plánu stále byly. Jinak by došlo k porušení zákona.
Odvolání odeslané krajským orgánům se netýkalo územního plánu jako takového, ale pouze sporu o zmíněné tři zóny. Cílem bylo, aby si s tím poradily nadřízené orgány. Pokud by potvrdily stanoviska nižší instance (tedy Černošic), z územního plánu by byly vyškrtnuty a plán by se již projednával bez nich. Tím by také byly naplněny všechny právní povinnosti a závazky, které obec má a obci by se vyhnula riziku soudních sporů.
Pokud by rozhodnul jinak, obec by pokračovala v projednávání územního plánu na základě rozhodnutí odvolacího orgánu.
Příslušný orgán kraje slíbil rozpor vyřešit zhruba do konce měsíce června. Zatím se tak nestalo. 

2011, 3. března: ZO revokuje žádost skupiny di5 o dílčí úpravy v ÚP

ZO revokoval své usnesení ze dne 26. srpna 2010 o díčlích změnách v ÚP, o které požádala společnost di5.

2011, 26. ledna: ZO schvaluje omezení rozestavěnosti v ÚP

Vedení obce po zjištění, že návrh ÚP skutečně počítá s možnou výstavbou až 170 RD, přistoupilo k redukci této rozestavěnosti. A to zhruba o 70 RD.

Antonín Zdeborský varuje, že ÚP počítá s výstavbou 170 RD - ZO dne 22. prosince 2010

Antonín Zdeborský jako hlavní pověřená osoba za obec ve věci projednávání ÚP informuje na veřejném zasedání ZO, že aktuální stav ÚP počítá s výstavbou až 170 RD!  A žádá vedení obce o informace o stavu zpracování ÚP. Vedení obce slibuje, že stav prověří. Hlavní osobou, která je s projednáváním ÚP přitom detailně obeznámena, je právě Antonín Zdeborský. 

2010, 26. srpna: ZO schvaluje dílčí úpravy v ÚP

Úpravy v ÚP byly projednány v rámci podané žádosti č.j. 362 ze dne 6. 8. 2010 pro lokality Z9 a Z6.

2010, únor a březen: vedení obce zastavuje projednávání ÚP

- 3. února 2010 dostává ZO informaci od Antonína Zdeborského o sporech kolem zřízení PP Hřebeny. Z nich vysvítá, že odvolání obcí na čele s Černošicemi bude pravděpodobně neúspěšné (detailní informace v zápisech ZO nejsou)
- 23. února 2010: vedení obce stahuje žádost u Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci řešení rozporu v ÚP. Zastupitelé o tomto kroku nebyli nikdy informováni. Důvody stažení tedy nejsou veřejně známé
- 24. března 2010 bere ZO na vědomí informaci Antonína Zdeborského o situaci kolem ÚP - ze zápisů ZO není jasné, o co se konkrétně jednalo

Žádost o řešení rozporu s orgánem OŽP - 23. prosince 2009

Obec Černolice se odvolala ke Krajskému úřadu kvůli řešení sporů s Odborem životního prostředí Černošice.

Poznámky M.Pondělíčka ke stanovisku OŽP - 7. prosince 2009

Součástí těchto poznámek je i rozsáhlá Studie vlivu na charakter krajinného rázu v lokalitě SV od obce Černolice.

ZO bere na vědomí problémy kolem ÚP - listopad + prosinec 2009

4. listopadu 2009 - ZO bere na vědomí stav jednání kolem ÚP a souhlasí s dalším postupem řešení (zpětně ze zápisů ZO nelze zjistit, o co šlo)
16. prosince 2009 - ZO v bodu různé projednává odvolání ve věci ÚP (zpětně ze zápisů ZO nelze zjistit detaily)

Dohodovací řízení k ÚP - protokol o dohodě - 29. září 2009

Stanovisko odboru ŽP MÚ Černošice - 24. září 2009

Zřízení PP Hřebeny - 19. září 2009

Obec Černolice začala řešit, jaký dopad na ÚP obce má zřízení Přírodního parku Hřebeny.

Stanovisko odboru ŽP MÚ Černošice - 12. sprna 2009

ZO schvaluje doplnění ÚP o obecné stavební regulativy - 30. června 2009

7. ledna podávají P.Schmidt a J.Michal návrh na doplnění ÚP o obecné stavební regulativy. ZO je přijímá o šest měsíců později. Od té doby je ZO prosazuje při udělování výjimek ze stavební uzávěry.

Návrh Územního plánu obce Černolice - červen 2009

Vymezení územního systému ekologické stability - březen 2009

Vymezení ÚSES na území obce Černolice jako podklad pro zapracování do ÚP Černolic.

ZO schvaluje zadání ÚP Černolic - 22. září 2008

ZO schvaluje:
1. zadání územního plánu (ÚP)
2. ukládá starostovi zabezpečit zprácování návrhu ÚP v souladu se zadáním ÚP

Zadání Územního plánu obce Černolice - 15. až 22. října 2008

2008, 15. září: Zpětvzetí žádosti o pořízení územního plánu MÚ Černošice

Zastupitelstvo obce usnesením č. 1-16/2008/ZO zrušilo jako pořizovatele ÚP příslušný ÚPP MÚ Černošice a stanovilo pořizovatelem firmu Prisvich. Černošicím to oznámilo dopisem 15. září 2008. 

ZO schvaluje pořízení ÚP Černolic - 30. července 2008

ZO schválilo:
1. pořízení územního plánu (ÚP)
2. uzavření smlouvy s firmou Prisvich coby výkonným pořizovatelem ÚP
3. uzavření smlouvy s Milanem Salabou coby zpracovatelem ÚP
4. pověřilo Antonína Zdeborského a Pavla Kamberského zástupováním obce Černolice při jednání s pořizovatelem i zpracovatelem ÚP

SWOT analýza (dílčí část Průzkumů a rozborů ÚP) - duben 2008

SWOT byla součástí zpracovávání územního plánu -  to daleko obsáhlejšího materiálu "Průzkumy a rozbory" (v rozsahu územně analytických podkladů)

Sponzorská smlouva - 3. května 2007

2007, 26. dubna: ZO schvaluje pořizovatele ÚP

2007, 16. března: Poznámky k ÚP

2007, 1. ledna: Začal platit nový stavební zákon č. 183/2006Sb.

S platností nového stavebního zákona vznikly otázky, kdo může být pořizovatelem územního plánu. Zda pořizovatelskou činnost může zajistit příslušný odbor ORP na Městském úřadu Černošice nebo je potřeba najmout jiného pořizovatele?

2006, duben: Upravený návrh zadání (M.Salaba)

Bylo dohodnuto, že upravený návrh zadání se znovu projedná s dotčenými orgány. Následně schválené zadání bude závazným podkladem pro návrh územního plánu. Zahájení projednání zadání se odložilo až do vyřešení majetkových otázek. Rozvojové plochy v zadání by se totiž upravily podle potvrzení pozemků ve vlastnictví obce. Podmínkou zahájení byla také úprava koncepce vodního hospodářství.

2005, květen: 2. pracovní verze návrhu zadání ÚP (M.Salaba)

2. pracovní verze byla upravena včetně vyhodnocení a změny rozsahu návrhových ploch - projednáno pouze interně v zastupitelstvu obce. Byly doporučeny další úpravy s ohledem na zjišťování historického majetku obce.

2004, srpen: Zadání ÚP s funkcí souborného stanoviska (M.Salaba - 1. verze 08/2004)

První verze byla projednána na konci roku 2004. ZO dospělo s projektantem k tomu, že zadání bude přepracováno a doplněno tak, aby vyjadřovalo připomínky OŽP MěÚ Černošice a OŽP KÚ Středočeského kraje, týkající se z větší části velikosti návrhových ploch.

2003: Nutnost dopracovat územní plán

ZO rozhodlo, že je potřeba dopracovat územní plán.

Kritické připomínky k urbanistické studii - červenec až srpen 1999

1999, únor: Koncept územního plánu (doc. Mužík)

Koncept byl projednán. Závěrem nebylo vydání souborného stanooviska. Tehdejší nadřízený orgán (okresní úřad Praha-západ) shledal nedostatky, kvůli kterým lze uplynulou etaptu považovat pouze za urbanistickou studii. 

1995, červenec: Předběžný návrh na úrovni urbanistické studie (doc. Mužík)

Podklady k vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele ÚP - 3. ledna 1995

Zadávací podmínky obsahují podklady, průzkumy a základní rozbory k vytvoření územního plánu. K dispozici není studie ekologické stability území a příloha č. 1 (grafický návrh vymezeného území). Obsahuje výsledky demografického průzkumu, zhodnocení stavu obce, stanovení základních problémů pro řešení ÚP a stanovení rozvojových parametrů.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.