Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani
Prohlášení o přístupnosti
Text prohlášení zde.

ROK 2008

ZO dne 3. prosince 2008

Obec přejme komunikaci od manželů Sajdlových. Revolace obecně závazných vyhlášek č. 1 až /2008.

ZO dne 22. října 2008

Bylo schváleno zadání územního plánu. Pokračuje projekt Čertíci z Černolic.

ZO dne 1. října 2008

Možnost odkoupení kanalizace ve Slatinách obcí, a to formou daru. Zahájena oprava komunikací. Schválen záměr na vypracování projektu vedoucí k intenzifikaci vodních zdrojů v obci.

ZO dne 28. srpna 2008

Odsouhlaseno napojení privátní kanalizace Slatin a obecní kanalizaci.

ZO dne 30. července 2008

Změna pořizovatele územního plánu, nově firma Prisvich. Výsledek výběrového řízení na firmu, která opraví komunikace.

ZO dne 25. června 2008

Starosta se stal uvolněnou funkcí. Schválen výhled investic pro rok 2009, konkrétní výhled se na úřadě nenajde. Odmítnuto navýšení koeficientu daně z nemovitosti. Starosta dostal od ZO pověření na schvalování výjimek ze stavební uzávěry pro schvalování drobných staveb a plotů.Schválena smlouva s firmou Novadus na opravu pořární nádrže. Podána žádost na výjimku pro čerpání vody s vyšším obsahem rtuti.

ZO dne 28. května 2008

Nic zásadního.

ZO dme 16. dubna 2008

Otázka posílení spoje 448.

ZO dne 26. března 2008

Vydán souhlas s napojením bývalého statku na vodovodní řad obce.

ZO dne 30. ledna 2008

Schválena smlouva o uložení zeminy v mezidepónii na pozemku 210/1 á 9 Kč/m2. Schválen záměr pronajmout prostory v budově OÚ Mateřskému centru.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.