Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Prohlášení o přístupnosti
Text prohlášení zde.

Odpadové hospodářství

2020, 10. února: Plán svozu speciálních odpadů v roce 2020

Vyhláška č. 5/2019 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2020

2019, 28. února: Poplatky za bioodpad v roce 2019

Umístění nádob na tříděný odpad

2018, 9. dubna: Jak s odpady v tomto roce

2017, 12. června: Cena za svoz odpadu stoupla

2017, 27. února: Svoz bioodpadu

Vyhláška č. 1/2017 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2017

Vyhláška č. 1/2016 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2016

2015, 23. července: Sazby sběrného dvora v Mníšku pod Brdy

2015, 7. ledna: Náklady na svoz odpadu za rok 2014

2014, 22. června: Svoz bioodpadu v obci začal

2013, 16. prosince: Náklady na veškerý odpad

2011, 21. prosince - co dál s rostoucímí náklady na svoz odpadu?

Od roku 2002 do roku 2009 vzrostly náklady obcí na likvidaci odpadu o téměř 82 procent. V roce 2009 byla průměrná výše nákladů na jednoho obyvatele 872 korun. Průměrný rozdíl oproti příjmům ve výši 30 procent hradí obce ze svých rozpočtů. To jsou fakta vyplývající ze statistik Svazu měst a obcí.
V případě obce Černolice činí náklady na jednoho obyvatele 671 korun dle čísel roku 2010. Protože obec může od občanů vybírat maximálně 500 korun, zbytek hradí ze svého. V našem případě tedy 25 procent nákladů. Čísla z roku 2011 nebudou lepší, možná budou i horší. Sice v obci vzrostl v roce 2011 počet obyvatel, ale to nemá na náklady obce zásadní vliv. Vzrostlo tím pádem i množství odpadu a logicky i celkové náklady za svoz. A kromě toho proti roku 2010 stouply ceny za svozový servis. V roce 2012 kromě toho ještě stoupne daň DPH. 
Celkové náklady za rok 2011 se přiblíží částce 550 tisíc korun, což je pětina „garantovaných“ příjmů obce na rok.  
Tato hrozivá situace byla zřejmá již na začátku roku, leč jak z problému ven? Obec se rozhodla nečekat a v průběhu roku 2011 připravila ve spolupráci s okolními obcemi veřejnou soutěž, kdy doufala, že konkurenční nabídky srazí cenu. Problém tohoto řešení spočívá v tom, že ve většině případů potlačit náklady soutěžemi v konkurenčním prostředí nevychází. V mnoha regionech totiž konkurenční prostředí neexistuje nebo je velmi slabé, protože velké svozové firmy si regiony již rozdělily. Kromě toho často dochází ke kartelovým dohodám, kdy firmy soutěží na oko.  S podobnou situací se údajně setkala například blízká obec Karlík. Černolice, Jíloviště i Líšnice na společné soutěži vydělaly. Měli jsme kliku. Ale na jak dlouho?
Dalším řešením je přejít od vybírání místních poplatků od občanů na základě zákona o obcích a o místních poplatcích k vybírání peněz za svoz podle zákona o odpadech. Zákon o obcích a místních poplatcích je totiž stařičkého data a tak kdysi stanovená maximální částka za svoz odpadu ve výši 500 Kč na osobu či objekt již dávno nestačí. Tento zákon a poplatek měl být od 1. ledna 2012 zvýšen na sumu 800 až 1000 Kč na osobu či objekt, ale leží ve sněmovně po mnoho měsíců, aniž by se s ním cokoli dělo.
Aby bylo možné postupovat podle zákona o odpadech, musí vést obec evidenci množství vyváženého odpadu. Jedině tak může vůči občanům a objektům uplatnit reálné ceny za svoz odpadu. Je to způsob daleko spravedlivější. Protože občan platí podle toho, kolik odpadu vyprodukuje. Má to však háček. V lidech. V případě vyššího množství produkovaného odpadu cena za odpad výrazně stoupá. Důsledkem toho je, že někteří lidé začínají "skladovat" odpad načerno po okolí. Tyto skládky obce následně likvidují, což je stojí peníze. Takže akorát jeden problém nahradí jiným.
Součástí letošní soutěže byla i podmínka na evidenci odpadu. Čili možnost v roce 2013 přistoupit k účtování svozu podle skutečně produkovaného odpadu. Obec Černolice, ale ani Líšnice či Jíloviště k tomuto řešení nakonec asi nepřistoupí. Proč? Firmy nabídly v soutěži i pokračování svozu odpadu podle paušálu na osobu a objekt. A celkové roční náklady podle tohoto paušálu vycházejí daleko příznivěji (viz přiložená tabulka). S evidencí jsou totiž spojeny další náklady. Tisk kódů na popelnice, čtecí zařízení v rukou obsluhy, servis, počítačové programy atd.
Přestože je systém svozu pomocí evidence přesnější, čitelnější a umožňuje do budoucna pracovat s konkrétními daty, obce zůstanou u paušálu. Příští rok bude totiž pro obecní rozpočty snad vůbec nejkritičtější od roku 1989. A tak se šetří na každém kroku.
Jiří Michal, starosta obce Černolice

2011, 10. listopadu - soutěž na svoz odpadu vyhrála firma AVE

Kvůli jediné přihlášce bylo 1. kolo soutěže zrušeno bez otevirání obálek. Zhruba v horizontu 14 až 21 dní bude vyhlášeno druhé ve snaze dát šanci více účastníkům.
Do 2. kola se přihlásila opět firma AVE a také firma Komwag. Nakonec byla vrána na základě nabídnuté ceny firma AVE.

Porovnání nákladů na svoz odpadu v rozpočtech obcí roku 2011

Čísla je nutno brát jako orientační. Přesto rozdíl cca 200 tisíc korun ročně ve srovnání mezi stejně velikými vesnicemi vyvolává otázky, proč je svoz odpadu v Černolicích podstatně dražší? Firma AVE, která provádí svoz odpadu v Černolicích, provádí podobnou činnost ještě v obci Bratřínově. Podle vyjádření zástupců firmy AVE se v obci Černolice vyváží o 2/3 více odpadu než v Bratřínově. K cenám v ostatních obcích se firma AVE nemůže vyjádřit.

Analýza nákladů na svoz odpadu v letech 2003 až 2011

Z druhého dokumentu lze vyčíst, že jednotková cena za standardní popelnici byla vždy v obci Černolice vysoká. Aspoň ve srovnání se současnou cenou v Líšnici. To může být způsobeno mnoha vlivy, mj. odlehlostí obce Černolice ...
V každém případě by Černolice při líšnické ceně ušetřily ročně téměř 200 tisíc korun.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.