Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani
Prohlášení o přístupnosti
Text prohlášení zde.

Od 60. let 20. století dále

20. století - začátek 60. let - školní kronika černolické školy

I další léta dokládají, že obec Černolice si dál zachovává svoji bukolickou podobu. Obec bojuje s nedostatkem mladých lidí, místní sportovní oddíl je chudý, obec trápí problémy s vodou. Jednou z mála šancí do budoucna je dostavba asfaltové komunikace až do obce, aby jí mohla projíždět pravidelná autobusová linka.
Jinak se výstavba odehrává občas i za zvuků budovatelských písní a básniček.

20. století - konec 60. let vč. období Pražského jara

20. století - 70. léta/období tuhé normalizace a Charty 77

Další dekáda probíhá pod ideou dalšího budování socialismu. Mnohé zápisy jsou z dnešního pohledu úsměvné. Kdo to nezažil, může však těžko tehdejší počínání lidí hodnotit. V každém případě je to kus historie obce, i když někteří se asi na tu dobu snaží spíše zapomenout.

Z dokumentu roku 1971 je vidět, že problémy, které se řešily tenkráte, se řeší víceméně stále. Problém s dpady, nedostatečný prodej potravin, o děti se nemá kdo starat. Kromě toho si vedení obec není jisto, zda zvládne náročné úkoly vyplývající z budouvání socialismu, když většina občanů je starých etc. etc.

20. století - 80. léta/období drolení tuhé normalizace

21. století - 1. dekáda: základní listy černolické školy

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.