Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Vážený pane starosto, 100 nových domů v Černolicích – není to příliš mnoho Jiří Michale ?

Založeno: 06.09.2012 Autor: ARCHA Černolice Příspěvků: 1 Poslední: 06.09.2012 19.44

v otevřeném dopise z 25.ledna 2011, ve kterém jsme obec vyzvali k vyhotovení Strategického plánu Černolic jsme vyslovili názor, že návrh Územního plánu je pro přemrštěnou výstavbu nevyhovující a nevyjadřuje přirozený a žádoucí rozvoj obce. Tvrdili jsme už tenkrát, že většina obyvatel Černolic se návrhem územního plánu neztotožňuje.

Náš názor se k dnešnímu dni nezměnil a debata na obecních stránkách nám dává za pravdu.

http://www.cernolice.net/diskuse/pod-novym-dvorem---zastavitelne-uzemi-z10a-14

Nuže, Strategický plán je dohotoven za účasti veřejnosti a schválen zastupitelstvem
http://www.cernolice.net/cs/content/sendFile/name/0a3874b89669afdedaf0dc2c12478d86

nicméně hned na první pohled je v hrubém rozporu s tím, co nám předkládáte nyní jako návrh Územního plánu, který by pochopitelně měl být se Strategickým plánem v souladu.
Co pro tak masivní výstavbu mluví? Zaoblení obce? Urbanistická studie – kde je? Zájem spekulantů – určitě, zájem vlastníků luk a polí - bezesporu…
Zatím od vás žádné argumenty nezazněly, které by nám, dotčeným obyvatelům Černolic pomohly pochopit vaše pohnutky k prosazování tak masivní výstavby, se kterou zatím nelze spojit žádný významný přínos a naopak mnoho negativních vlivů, které převažují.

Podle našeho názoru by pro Vás totiž zájem NÁS, černolických obyvatel, měl být JEDINÝM hlediskem a kritériem, k tomu vás dokonce zavazuje zákon.

Ještě jednou bychom Vás tedy chtěli požádat, abyste nám stručně vysvětlil, proč je výstavba 100 nových rodinných domů v NAŠEM zájmu.

Děkujeme za brzkou reakci
Archa Černolice - obyvatelé

 •   Rádi bychom znali ještě odpovědi na několik konkrétních otázek:

  06.09.2012 19:44 ARCHA Černolice
  Proč jste se ani nesnažil uvést návrh Územního plánu do souladu se Strategickým plánem?

  Co jste myslel svou větou v Šanci 2/2011 ? : “Copak Archa si dělala průzkum, že z 330 obyvatel Černolic je 166 proti? I kdyby to byla pravda, jakože není, plán může být připravený, i když se s ním většina obyvatel neztotožňuje.“ ???

  Opravdu si myslíte, že v obci trvale žije pouze 342 obyvatel jak uvádí návrh Územního plánu?

  Kolik je podle vašeho názoru v obci stálých obyvatel s trvalým bydlištěm mimo Černolice?

  Kolik je podle vás v obci obydlených objektů bez popisného čísla?

  Domníváte se, že je moudré zhotovení Regulačního plánu zadat developerovi?

  Kolik procent lidí v nových lokalitách se podle všeho odhadu přihlašuje k trvalému pobytu?

  Stále trváte na tom, že projekt firmy Alsteadter na 30 domů v Prokopávkách, je ve “Veřejném zájmu“? Proč?

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.