Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

JAK SE SCHVALOVAL ÚZEMNÍ PLÁN - Černoličtí zastupitelé ve službách pozemkových spekulantů?

Založeno: 10.01.2013 Autor: ARCHA Černolice Příspěvků: 4 Poslední: 12.01.2013 00.05

Aneb jak schválit Územní plán proti vůli obyvatel aneb kdo řídí naši obec?

20. řádné zasedání ZO Černolice 6. prosince 2012:
Jediným řádným bodem Programu je “Vypořádání námitek podaných k návrhu územního plánu Černolic“. Bylo jich podáno celkem 63 !!
- A.Zdeborský navrhuje doplnit program o mimořádný bod „Schválení Územního plánu“.
PRO hlasují: A.Zdeborský, M.Macela, P.Lacina, V.Drobílková

- A. Zdeborský navrhuje hlasovat o vyřešení námitek k územnímu plánu jako o celku dle předloženého návrhu pořizovatele.(t.j. v jednom bloku bez diskuze o jednotlivých námitkách - Pořizovatel p. Vích, jak známo všechny námitky ke sporným lokalitám zamítl...)
PRO hlasují: A.Zdeborský, M.Macela, P.Lacina, V.Drobílková

- L. Sgalitzerová podala protinávrh, a to hlasovat o vyřešení námitek k územnímu plánu o každé samostatně.
PROTI hlasují: A.Zdeborský, M.Macela, P.Lacina, V.Drobílková

- Hlasování o zamítnutí námitek k ÚP dle návrhu pořizovatele pana Vícha
PRO hlasují: A.Zdeborský, M.Macela, P.Lacina, V.Drobílková

- L.Vich (výkonný pořizovatel) namítá, že územní plán nelze zatím schválit, protože nejdříve musí být vypořádané námitky zapracovány do návrhu územního plánu a teprve takto zpracovaný ÚP lze vydat/schvalovat.

- A.Zdeborský navrhuje „ukončit diskuzi k Územnímu plánu“
PRO hlasují: A.Zdeborský, M.Macela, P.Lacina, V.Drobílková

- P. Schmidt podává návrh „vyhlásit o schválení Územního plánu obecní referendum“.
PROTI hlasují: A.Zdeborský, M.Macela, P.Lacina, V.Drobílková

- A. Zdeborský navrhuje usnesení, že ÚP není v rozporu s politikou územního rozvoje s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporu a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
PRO hlasují: A.Zdeborský, M.Macela, P.Lacina, V.Drobílková

- A. Zdeborský navrhuje uložit starostovi, aby do 5 dnů zapracoval do návrhu ÚP připomínky a návrhy schválené zastupitelstvem 6. 12. a předložil do zastupitelstva v takové formě, aby bylo dle zákonných předpisů možné Územní plán schválit.
PRO hlasují: A.Zdeborský, M.Macela, P.Lacina, V.Drobílková

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dne 11. 12. 2012 je na obecní úřad doručen návrh na konání místního referenda o územním plánu společně s petiční listinou, kterou podepsalo během dvou dnů 115 občanů obce. (43% oprávněných voličů). Návrh byl shledán bez vad. Podle zákona je v takovém případě starosta povinen předložit hned na následujícím veřejném zasedání ZO návrh na vyhlášení referenda do programu.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21. řádné zasedání ZO Černolice 19. prosince 2012
hned po bodu “kontrola minulého zápisu“ je na programu vyhlášení referenda k územnímu plánu.

- A.Zdeborský navrhuje doplnit program o mimořádný bod „Schválení Územního plánu“ a zařadit jej na první místo před bod o vyhlášení místního referenda k územnímu plánu
PRO hlasují: A.Zdeborský, M.Macela, P.Lacina, V.Drobílková

- starosta J. Michal informuje zastupitele že podle vyjádření legislativců Ministerstva Vnitra ČR je povinnost zastupitelů nejdříve nechat průchod konání referenda a teprve poté přistoupit k vydání (schvalování) územního plánu.

- starosta J. Michal informuje zastupitele taktéž, že v případě, že nejdříve bude schválen územní plán a následně soud nařídí referendum a výsledek zakáže výstavbu na některých stavebních parcelách, mohou se případní developeři hojit na obci za zmařenou investici, protože na svých stavebních parcelách nic nepostaví. Výsledek referenda je totiž vyšší rozhodnutí než usnesení zastupitelstva. Obci hrozí žaloby a finanční postihy.

- A.Zdeborský tvrdí, v rozporu s názorem odborníků na legislativu Ministerstva vnitra ČR, že v této fázi projednávání ÚP již konání referenda není možné.

- J.Mudr oznamuje, že pokud bude územní plán schválen, přípravný výbor k místnímu referendu se obrátí na soud.

- M.Sgalitzer k petiční žádosti po referendu sděluje, že mnoho lidí žádost o referendum podepsalo proto, že nebylo spokojeno s nedemokratickým způsobem jednání některých zastupitelů na předchozím zasedání ZO, kdy se vypořádávali námitky k územnímu plánu a kdy byla zastavena jakákoliv diskusech o těchto námitkách.

- R.Renelt sděluje, že po konzultacích s právníky MV ČR bylo iniciátorům referenda sděleno, aby na zastupitele, kteří budou hlasovat pro schválení územního plánu a pominou referendum podali trestní oznámení.

- Hlasování: ZO schvaluje usnesení k územnímu plánu v podobě, v jaké jej přečetl výkonný pořizovatel Ladislav Vich.
PRO hlasují: A.Zdeborský, M.Macela, P.Lacina, V.Drobílková

- Následným hlasováním zastupitelstvo zamítá uspořádání
místního referenda k územnímu plánu.
Proti uspořádání referenda hlasují svorně:
A.Zdeborský, M.Macela, P.Lacina, V.Drobílková

***
trestní oznámení a soudní žaloby jsou podány...

Na zasedání 6. a 19.prosince proběhlo 12 !!! hlasování týkající se územního plánu, ve kterých byla přijata usnesení, která byla očividně v rozporu s názorem vedení obce (starosty a místostarosty).
Na náš přímý dotaz na motivy hlasování jednotlivých zastupitelů, nám nikdo z nich nebyl ochoten odpovědět. Názory a zájmy černolických spoluobčanů tyto čtyři funkcionáře zjevně nezajímají.
Nad motivy jejich jednání se vznáší jeden velký otazník.
 •   JAK SE SCHVALOVAL ÚZEMNÍ PLÁN - Černoličtí zastupitelé ve službách pozemkových spekulantů?

  11.01.2013 23:33 Jiří Mudr
  zajimave, ze pote, co se tohle objevilo na facebooku v diskusni skupine "cernolice", tato byla smazana.

 •   JAK SE SCHVALOVAL ÚZEMNÍ PLÁN - Černoličtí zastupitelé ve službách pozemkových spekulantů?

  12.01.2013 00:00 Jiří Mudr
  nez bya skupina smazana/skryta, napal jeste pan Antonin Zdeborsky toto:

  Ano, je to masakr. Masakr je, že se uveřejňuje rádoby objektivní přepis ze zasedání zastupitelstva. Přepis neodpovídá skutečnosti. Zasedání bylo nahráváno videem panem Reneltem, který odešel v průběhu zasedání. Ano je dobře, když toto posoudí policie tedy orgány činné v trestním stíhání. Upozorňuji, že zpracovatelem UP plánu je od ledna 2011 pan Schmid (místostarosta) a pan Michal (starosta), kteří svolali zasedání zastupitelů na den 7. listopadu 2012 k vyhodnocení návrhu územního plánu obce Černolice. Konal se na obecním úřadě obce Černolice 2012 od 18:00. Z tohoto zasedání tyto dotčené osoby připravily podklady právě na zasedání o které teď všichni diskutují. Takže diskuze nad územním plánem byla, smutné je že starosta ani místostarosta tuto informaci nepustili na web či neudělali z něho zápis.
  Zastupitelstvo na zasedání v prosinci rozhodlo že schválí podklady tak jak je předloží starosta s místostarostou zastupitelům. Čas ukáže kde je pravda. Nemohu komentovat věci, které se nestaly.


  Takze se, pane Zdeborsky, ptam, co v prepisu neodpovida skutecnosti. vse, co je tam napsano, je prevzato z OVERENEHO ZAPISU zastupitelstva, viz prislusne dokumenty na tomto webu (sekce zastupitelstvo obce/ roky 2010-2012/ 2012).

  Stejne tak bych se vas rad zeptal, jestli vam prijde "koser" schvalovat uzemni plan coby mimoradny bod programu.

  Jinak na obou zasedanich jsem byl (a take na verejnem projednavani UP v rijnu, kde jste vystupoval proti schvaovani up) a jestli si takhle predstavujete diskusi, pak jedinym lepsim diskuterem byl blahe pameti Vasil Bilak.

 •   JAK SE SCHVALOVAL ÚZEMNÍ PLÁN - Černoličtí zastupitelé ve službách pozemkových spekulantů?

  12.01.2013 00:01 Jiří Mudr
  (jinak pan renelt odesel sice v prubehu zasedani, lec dlouho pote, co skoncilo "schvalovani" uzemniho planu, to jen tak pro osvezeni pameti)

  •   JAK SE SCHVALOVAL ÚZEMNÍ PLÁN - Černoličtí zastupitelé ve službách pozemkových spekulantů?

   12.01.2013 00:05 Jiří Mudr
   aha. tak diskuse nezmizela, jen do ni pan Zdeborsky demokraticky zakazuje pristup.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.