Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Modelářské letiště otravuje černolickým obyvatelům život !

Založeno: 12.05.2011 Autor: ARCHA Černolice Příspěvků: 6 Poslední: 24.09.2011 00.12

V loňském roce se podepisovala petice proti provozování modelářského letiště na území obce. Následně na to dokonce narazil jeden z modelů se spalovacím motorem do rodiného domu ve Slatinách a zřítil se do zahrady, kde stává kočárek s kojencem. Tehdejší starosta problém vyřešit neuměl i když spadlý stroj viděl na vlastní oči. Provozování tohoto hoby nemá v blízkosti obytných budov co pohledávat. Pro černolické obyvatele to rozhodně žádný přínos nemá, naopak to znamená výraznou, nepříjemnou a hlavně úplně zbytečnou akustickou zátěž. Umí vedení současné obce zjednat nápravu ? To, co neřeší zákon, mají řešit obecní vyhlášky. Od toho jsou. Máte někdo názor ?

 •   Modelářské letiště otravuje černolickým obyvatelům život !

  23.05.2011 16:15 Jirka
  Starosta: Jen velmi krátce, protože problém byl řešen celý minulý rok a byl dokonce jedním z bodů jednání ZO. Provoz letiště lze zrušit jedině v případě porušování hlukových norem. To je velmi obtížně zkontrolovatelné, k překročení norem v 90 % nedochází, pokud k tomu vůbec dochází. Provozovatel letiště startovací dráhu odsunul a slíbil kontrolu nad letovým prostorem. Slíbil i provoz strojů napájenách elektrickou energií, které jsou téměř bezhlučné. K těmto úpravám došlo zhruba před rokem.
  Jeden z členů kapitanátu Archy Černolice Robin Renelt navrhnul, abychom se na zákony neohlíželi a vydali Obecně závaznou vyhlášku, která by provoz letiště zakázala. Že si nemáme dělat hlavu z toho, jestli je nezákonná nebo není. Když nám ji kontrolní orgány stopnou kvůli nezákonnosti, máme promptně vydat další a další a další. Našim argumentům, že nezákonné vyhlášky vydávat nebudeme, nerozuměl. Jeho odpověď zněla: A proč ne?
  Zhruba rok od úpravy provozu modelářského letiště obec žádnou kritiku již neobdržela. Ani od iniciátora petičního protestu proti letišti. I ten uznal, že v dané věci se už asi více dělat podle zákona nedá.
  Jedinou aktuální připomínkou problému je výše uvedený příspěvek anonymního člena Archy, který buď v obci v té době nežil nebo nemá žádné informace o řešení daného problému.
  Vedení obce nezjistilo jediné závažné porušení tehdejších dohod ze strany provozovatele, a proto debatu o tomto problému považuje za bezpředmětnou.

  •   Modelářské letiště otravuje černolickým obyvatelům život !

   26.05.2011 01:18 Robin RENELT
   Jelikož jsem nepřesně citován, cítím potřebu se k tématu vyjádřit.
   Letový provoz modelů s hlasitými spalovacími motory evidentně omezen není, takže:

   A) Problém byl, je a trvá a radnice jej neumí vyřešit. Tak by se dala shrnout předchozí reakce jednou větou.

   B) Pravomocné rozhodnutí o nezákonnosti vyhlášky může a musí vydat pouze Ministerstvo vnitra nebo Ústavní soud. Do té doby vydaná obecně závazná vyhláška PLATÍ a všichni jsou povinni ji dodržovat. To říká zákon !! Veškeré diskuze a názory na její zákonnost, případně nezákonnost jsou právě pouze a jen názory a diskuze i kdyby je vedl starosta s kterýmkoliv úředníkem, byť i Ministerstva vnitra.

   I kdyby obecně závazná vyhláška platila pouze šest měsíců, což se dá očekávat, stačilo by to, aby se pánové modeláři naučili létat jinde.

   Ale jistě je pohodlnější prohlásit: "Dlouho si nikdo nestěžoval, problém není" On taky teprve nedávno slezl sníh...

   Já osobně debatu a snahu o řešení problému za bezpředmětnou nepovažuji, naopak! a jednoznačně při nedělní kávě preferuji cvrlikání zpěvného ptactva, než zvuk leteckého motoru, připomínající zubní vrtačku.
   Troufám si tvrdit, že nejsem sám.

   •   Modelářské letiště otravuje černolickým obyvatelům život !

    31.05.2011 09:05 Jirka
    Starosta: Holt máme jiný pohled na zákonné a nezákonné počínání. Howg.

    •   Modelářské letiště otravuje černolickým obyvatelům život !

     14.09.2011 22:56 Robin RENELT
     Ústavní soud České republiky umožnil obcím na základě svého nálezu z 8. 3. 2007 Pl. ÚS 69/04 zakázat na území obce takovou činnost, která ohrožuje život, zdraví, majetek a bezpečnost občanů...zvoní vám v uších?

     •   Modelářské letiště otravuje černolickým obyvatelům život !

      15.09.2011 15:44 Jirka
      Starosta: Diskuse s lidmi, kteří si takto vykládají právní nálezy, je mrháním velmi drahého času. Howgh!
      Pro ty, kdo se s touto složitou problematikou budou chtít seznámit, jsme na adrese "Obecní úřad - Pořádek v obci" zveřejnili zmiňovaný nález Ústavního soudu.

      •   Modelářské letiště otravuje černolickým obyvatelům život !

       24.09.2011 00:12 Robin RENELT
       Vážený pane starosto,
       kdo umí číst, je jednoznačně ve výhodě, jak praví lidová moudrost.

       Upřímně Vám děkuji za zveřejnění Nálezu ústavního soudu 69/04 z08/03 2007 http://www.cernolice.net/cs/content/sendFile/name/69aa50bd6bedd951c6902d487c568a9d

       neboť jste se jistě jako my ostatní dočetl, že “neexistuje žádný racionální důvod, proč by obec měla mít povinnost trpět na svém území činnosti, které ohrožují bezpečnost, zdraví a majetek jejích obyvatel.“

       Zároveň jste si jistě přečetl, že Ustanovením čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR, podle kterého mohou zastupitelstva v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky, byly obce nadány pravomocí vydávat obecně závazné vyhlášky. V tomto smyslu Ústavní soud navazuje na rozhodnutí, které učinil ve věci sp. zn. Pl. ÚS 5/99, publikovaném pod č. 216/1999 Sb. Z uvedeného plyne, že na tuto normotvorbu obcí nutno pohlížet jako na ORIGINÁRNÍ TVORBU PRÁVA.

       S tím souvisí že rozvedením shora zmíněného čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR, který zakládá působnost obcí vydávat obecně závazné vyhlášky, je ustanovení § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích. Podle tohoto ustanovení se obec při výkonu samostatné působnosti (ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 zákona o obcích) řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem. Tomuto zákonnému příkazu odpovídá vymezení v ustanovení § 35 odst. 1 a 2 zákona o obcích uvedením věcných oblastí, v nichž je obec oprávněna originálně, tj. bez zákonného zmocnění v pravém smyslu tohoto pojmu (nález sp. zn. Pl. ÚS 3/95, publikovaný pod č. 265/1995 Sb.) TVOŘIT PRÁVO. S tím omezením, že obec nemůže upravovat záležitosti, které jsou již upraveny předpisy práva veřejného nebo soukromého…. COŽ OVŠEM PROVOZOVÁNÍ MODELÁŘSKÉHO LETIŠTĚ EVIDENTNĚ NENÍ !

       Jistě jste se také dozvěděl , že smyslem zmocňovacího ustanovení § 10 zákona o obcích je, aby obec upravovala obecně závaznou vyhláškou záležitosti, které nejsou podle své povahy upraveny zvláštními předpisy, jako výkon státní správy, a které jsou současně záležitostmi místního významu.

       V neposlední řadě i toto se týká situace v Černolicích: Ústavní soud má za to, že stávající právní úprava vytváří obcím dostatečný prostor pro postihování závadného jednání fyzických i právnických osob, které by mohlo narušit veřejný pořádek. Obce však nejsou schopny tento prostor dostatečně přesně identifikovat, takže skutečností zůstává, že při vydávání obecně závazných vyhlášek do značné míry pouze reprodukují jednotlivá ustanovení platných zákonů. To se však míjí, jak bylo výše uvedeno, s účelem vydávání obecně závazných vyhlášek obcí, kterým je správa vlastních záležitostí a nelze jej spatřovat v pouhé volné reprodukci zákonů, týkajících se úkolů státní správy, či dokonce v normování této oblasti.

       Pane starosto, na čí hlavu nebo na který rodinný dům musí spadnout další letadlo se spalovacím motorem a rozpětím křídel 250cm, abyste se s námi shodl na tom, že se zde jedná o ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku černolických obyvatel (o hluku nemluvě). Můžete nám vy, nebo kdokoliv jiný zaručit, že se podobný incident opakovat nebude? Můžete to vyloučit?

       P.S: Už dvakrát jste zmiňoval, že se obec dohodla s provozovatelem na “provozu strojů napájených elektrickou energií“, proč jsou tedy na letišti provozovány nadále obří modely letadel se spalovacími motory. Nebo snad při vaší dohodě jejich provoz neměl být vyloučen?

       V úctě Robin RENELT

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.