Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Oplocení pozemku 131

Založeno: 23.09.2011 Autor: Vlada Příspěvků: 2 Poslední: 08.10.2011 14.12

Na zasedání ze dne 31.8.2011 byl schválen záměr oplotit pozemky 133/1 a 131. Z jakého důvodu byl schválen tento záměr pro pozemek 131, když je v katastru veden jako Ostatní komunikace a v návrhu Územního plánu přes něj vede zřetelně vyznačená cesta? Jedná se navíc o nezastavitelné území obce a v návrhu Územního plánu se v této oblasti nepočítá s výstavbou chat ani RD (alespoň v úpravě UZ z letošího roku.
Děkuji za odpověď.
Vláďa J.

 •   Oplocení pozemku 131

  03.10.2011 17:16 Jirka
  Starosta: Podstata problému byla zodpovězena na podobný dotaz ze stejného data. Takže už jenom dovětek: na posledním ZO proběhla debata, zda-li vydat souhlas k oplocení zmíněných pozemků nebo zachovat úzkou pěší stezičku? Na jedné straně bylo právo na nakládání se soukromým majetkem a na druhé zachovat stezku kvůli veřejnému zájmu. Při konečném rozhodování v tomto dilematu „prohrál“ veřejný zájem, který byl shledán jako příliš slabý argument. Prohrál tentokráte s právem na nakládání a zacházení se soukromým majetkem. Veřejný zájem je velmi ošidná právní kategorie a byla v ČR již mnohokráte využita k dobré věci, ale také zneužita a popřena vlastnická práva. Všechny tyto případy je vždy potřeba velmi pečlivě zvážit.

 •   Oplocení pozemku 131

  08.10.2011 14:12 Bajer
  V současné době slouží neoplocený soukromý pozemek 131 k těmto účelům:
  černá skládka (rostlinné zbytky, stavební materiál, plasty)
  ohniště
  průchod - zkratka do lesa.

  Tato zkratka je však zničená - rozoraná od divokých prasat a například s kočárkem je problém padesáti metrový úsek překonat - pěšina tedy neslouží dobře svému účelu.

  Řešení tohoto problému jsem hledal jak s vedením obce, tak s panem V. Jirasem (kapitán Archa Černolice).
  Stavba oplocení není záměr zabránit průchodu několika jedincům do lesa, ale vyřešit výše popsané problémy.
  Protože chci nalézt řešení, navrhuji následující.
  1. Pozemek 131 bych sice oplotil, ale ze západní strany zůstane průchod (jednoduchá, nezamykatelná brána, lehce ovladatelná i dítětem).
  2. Na pozemku 131 na své náklady vybuduji cestu (určenou pro pěší, kočárky a kola)
  3. Cesta následně bude darována - převedena na obec a zapsána (zakreslena) do katastrální mapy, aby se tak stala pro budoucnost nezpochybnitelná.

  Věřím, že právě díky oplocení bude pozemek 131 zbaven černé skládky, bude chráněn před přemnoženými divočáky, cesta bude konečně kvalitní, sjízdná a oficiální.
  Pozemek 131 díky neuzamykatelné brance zůstane veřejnosti průchozí!

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.