Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Výbor pro rozvoj obce

Založeno: 12.07.2011 Autor: Martin.Drabek Příspěvků: 2 Poslední: 16.07.2011 01.20

Dnes (12.7.) jsem se byl podívat na zasedání Výboru pro rozvoj obce. Docela rozumná debata o kvalitě vody, rozhledně atd. skončila magickým souslovím "územní plán". Pak následoval šok : druhý zástupce veřejnosti chtěl vyslovit svůj názor, panem místostarostou mu bylo odňato slovo, které si vzápětí ovšem vzal zpět, načež pan místostarosta schůzi ukončil. Že by územní plán byla nějaká čertovina ? Ani bych se nedivil, když jsou nedaleko Čertovy skály, že :o) nebo spíš :o( protože je smutné, že se debata s veřejností v Černolicích vede takovým způsobem. Jestli nevěříte, přijďte se příště přesvědčit sami ...

 •   Výbor pro rozvoj obce

  15.07.2011 13:13 Pavel Schmidt
  Dobrý den.
  Reaguji tímto na předchozí příspěvek. Průběh jednání Výboru pro rozvoj obce jsem vedl jakožto předseda tohoto výboru. Během uvedeného jednání Výboru jsme několikrát probírali téma Územního plánu. Všichni měli možnost se k němu vyjádřit a téma pak bylo uzavřeno. Poté se probírali další s tímto tématem nesouvisející věci. Na závěr jednání se k problematice Územního plánu chtěl vrátit p. Renelt, který se jednání Výboru účastnil jako divák. Upozornil jsem ho, že téma již bylo členy Výboru probráno a uzavřeno a proto o něm nebudeme dále diskutovat. Přes toto upozornění trval na svém. Proto jsem mu sdělil, že ruší jednání a odebral mu slovo. Ani to však nepomohlo a p. Renelt dále pokračoval ve svém jednání. Proto jsem byl nucen jednání Výboru ukončit.
  Závěrem bych chtěl říci, že všechny informace o jednání Výboru pro rozvoj obce včetně termínů dalších schůzek jsou umístěny na webu obce. Jednání Výboru je otevřené a občané jsou na něm vítáni. Rádi vyslechneme všechny připomínky a názory, které se budou týkat projednávaných témat. Na druhou stranu očekávám, že všichni zúčastnění budou respektovat pravidla slušného chování.

 •   Výbor pro rozvoj obce X územní plán

  16.07.2011 01:20 Robin RENELT
  Na zmiňovaném jednání byla na programu diskuze o pořadí a obsahu Strategických priorit obce. Poslední z diskutovaných bodů byl návrh pana Pavlase, zařadit jako jednu z vysokých priorit obce “Přijetí územního plánu, který je v souladu s vyhodnocením SWOT analýzy a vizí obce“ Tento návrh byl v tomto znění členy výboru (M.Macela, L.Macela, Kojetínová, Schmidt) opakovaně odmítnut. Na argument pana Pavlase, že Územní plán má přece vycházet z potřeb obce, definovaných ve Strategickém plánu, oponoval pan Schmidt, že „ mezi Územním a Strategickým plánem nevidí souvislost“. ŽÁDNÁ další témata následně diskutována nebyla. Po té jsem se přihlásil k tomuto tématu do diskuse já, nikoliv jako divák, nýbrž jako veřejný účastník zasedání (veřejnost se může veřejných zasedání i diskusí ÚČASTNIT), avšak vyslovit můj názor mi umožněno nebylo. Pan Schmidt jednání raději ukončil, než aby poskytl veřejnosti sluchu. Jak to působilo na ostatní popsal pan Drábek celkem věrně.

  Nicméně, abych navázal na původní příspěvek, návrh Územního plánu Černolic v současné podobě není ani tak čertovina, jako průšvih. Zatímco okolní obce v blízkosti Prahy používají Územní plán jako jeden z mála nástrojů, kterým je možno ochránit území obce před nekonečným hladem po stavebních pozemcích, Černolice prezentují svoje území v této verzi Územního plánu pozemkovým spekulantům přímo na stříbrném tabletu. Jak to? V aktuálním návrhu ÚP Černolic figuruje údaj 250 obyvatel, který je dle SWOT analýzy mimo jakoukoliv realitu (žije nás tu řádově 3x tolik) Plánována bezbřehá změna 250.000m2 luk a polí na stavební pozemky není též odůvodněna jakýmkoliv veřejným zájmem. Černolice územní plán jistě potřebují a měla by to být logicky jedna z priorit. Nicméně potřebujeme územní plán, který bude vyjadřovat naše potřeby a ochrání nás, nikoliv ohrozí. Doufám, že v budoucnu budou všichni členové Výboru pro rozvoj obce bedlivě a ochotně naslouchat jakýmkoliv názorům černolické veřejnosti a brát tyto názory vážně. Činit rozhodnutí ve prospěch obecní a nikoliv svůj vlastní neukládá pouze zákon, ale především dobrý mrav.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.