Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Životní situace

Tato sekce má poskytovat řešení životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě.

Vzhledem k tomu, že tyto postupy jsou již standardizované, stačí prostudovat portál veřejné správy, konkrétně na adrese http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

Nabízené postupy na zmíněném portálu poskytnou informace o tom, jak vyřídit různá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na případné formuláře a platné právní předpisy; postupy jsou rovněž propojeny s adresářem, který obsahuje kontakty na orgány veřejné správy.

Shledáte-li některý z postupů nesrozumitelný, neúplný či dokonce nesprávný, pak nejrychlejším možným způsobem nápravy je přímé oslovení konkrétního orgánu veřejné správy (úřadu), který daný postup zpracoval.

Vaše podněty a připomínky můžete rovněž zasílat na e-mailovou adresu podpory uživatelů informační části Portálu veřejné správy: pvs@kshelp.cz.

2017, 19. června: Informace a pomoc Zdravotnické záchranné služby

Kam a kdy se obrátit pro pomoc? Stav, který bezprostředně NEOHROŽUJE život. Informace viz leták ZZS.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.