Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Vyhlášky, nařízení obce

Směrnice č. 1/2019 - Zakázky malého rozsahu

2019, 20. června: Krizový plán obce

2019, 18. března: Vyhláška č. 2/2019 - o systému sběru a třídění komunálního odpadu

2019, 31. ledna: Místní poplatek za svoz odpadu - OZV č. 1/2019

2018, 23. května: Usnesení ZO o podmínkách zřízení věcného břemene

Podmínky odsouhlasilo ZO dne 12. 12. 2018.

2018, 1. března: Noční klid - OZV č. 2/2018

2017, 31. května: Požární řád obce - OZV č. 2/2017

Usnesení ZO o podmínkách připojení na vodovod a kanalizaci

Podmínky odsouhlasilo ZO dne 15.1.2016. Dále je přiložena informace o podmínkách města Dobřichovice ke schválení napojení na jejich čistírnu odpadních vod (ČOV)

Vyhláška č. 2/2016 - o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě

Vyhláška č. 3/2015 - místní koeficient daně z nemovitostí

Vyhláška č. 3/2014 - o místním poplatku za užívání prostranství

Opatření obecné povahy č. 1/2012/OOP - vydání územního plánu

Vyhláška č. 2/2011 - spádový školský obvod

OZV, kterou se stanoví příslušnost obce Černolice ke školskému obvodu Základní školy Všenory.

Vyhláška č. 3/2008 - místní poplatky za psy

Stanovení jednoho z místních poplatků kvůli zrušené všeobecné vyhlášce o místních poplatcích.

Usnesení ZO o poplatcích za připojení na vodovod a kanalizaci

Vyhláška č. 3/2003 - řád pohřebiště

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.