Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky
Linka bezpečí: 116 111.
Zdravotní záchranná služba:
800 888 155.

Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Vyhlášky, nařízení obce

2021, 30. srpna: OZV č. 1/2021, o místním poplatku za odpady

2020, 27. července: Řád veřejného pohřebiště obce Černolice

2020, 20. dubna: Podmínky připojení na vodovod a kanalizaci

Z důvodu pokračující výstavby na území Obce a nezbytnosti zajištění financování navyšování potřebné kapacity infrastruktury zastupitelstvo Obce svým usnesením číslo 11-11-2020/ZO ze dne 15. 4. 2020 rozhodlo, že u všech staveb, které se v budoucnu nově budou připojovat na vodovodní síť, bude uzavřena s žadateli smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury, jíž se žadatel zaváže podílet na těchto finančních nákladech, a to ve výši 20.000,- Kč za každou stavbu pro bydlení nebo rekreaci a 40.000,- Kč za stavbu pro jiné účely. Stejné podmínky a obdobná smlouva platí pro připojení na kanalizační síť.

2020, 20. dubna: OZV č. 1/2020 - Zákaz používání pyrotechniky

2019, 13. prosince: OZV č. 3/2019 - Poplatky ze psů

2019, 13. prosince: OZV č. 4/2019 - Poplatky za užívání prostranství

2019, 13. prosince: OZV č. 5/2019 - Poplatky za odpad

Směrnice č. 1/2019 - Zakázky malého rozsahu

2019, 20. června: Krizový plán obce

2019, 18. března: OZV č. 2/2019 - o systému sběru a třídění komunálního odpadu

2018, 23. května: Usnesení ZO o podmínkách zřízení věcného břemene

Podmínky odsouhlasilo ZO dne 12. 12. 2018.

2018, 1. března: Noční klid - OZV č. 2/2018

2017, 31. května: Požární řád obce - OZV č. 2/2017

Vyhláška č. 2/2016 - o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě

Vyhláška č. 3/2015 - místní koeficient daně z nemovitostí

Vyhláška č. 2/2011 - spádový školský obvod

OZV, kterou se stanoví příslušnost obce Černolice ke školskému obvodu Základní školy Všenory.

STARÉ VYHLÁŠKY

Soubor starších neplatných vyhlášek

Usnesení ZO o poplatcích za připojení na vodovod a kanalizaci

Vyhláška č. 3/2003 - řád pohřebiště

2019, 31. ledna: OZV č. 1/2019 - místní poplatek za svoz odpadu

Vyhláška č. 3/2014 - o místním poplatku za užívání prostranství

Vyhláška č. 3/2008 - místní poplatky za psy

Stanovení jednoho z místních poplatků kvůli zrušené všeobecné vyhlášce o místních poplatcích.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.