Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Vyhlášky, nařízení obce

VYHLÁŠKY OBCE

Odkaz na Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, kde lze nalézt všechny vyhlášky týkající se obce: 

https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

OSTATNÍ NAŘÍZENÍ OBCE

Přehled nařízení a řádů obce, které ze zákona nejsou umístěny ve Sbírce předpisů.

Směrnice o provozování kamerového systému

Řád veřejného pohřebiště obce Černolice

Podmínky připojení na vodovod a kanalizaci

Z důvodu pokračující výstavby na území Obce a nezbytnosti zajištění financování navyšování potřebné kapacity infrastruktury zastupitelstvo Obce svým usnesením číslo 11-11-2020/ZO ze dne 15. 4. 2020 rozhodlo, že u všech staveb, které se v budoucnu nově budou připojovat na vodovodní síť, bude uzavřena s žadateli smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury, jíž se žadatel zaváže podílet na těchto finančních nákladech, a to ve výši 20.000,- Kč za každou stavbu pro bydlení nebo rekreaci a 40.000,- Kč za stavbu pro jiné účely. Stejné podmínky a obdobná smlouva platí pro připojení na kanalizační síť.

Směrnice č. 1/2019 - Zakázky malého rozsahu

Krizový plán obce

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.