Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Vyhlášky, nařízení obce

2019, 20. června: Krizový plán obce

2019, 18. března: Vyhláška č. 2/2019 - o systému sběru a třídění komunálního odpadu

2019, 31. ledna: Místní poplatek za svoz odpadu - OZV č. 1/2019

2018, 23. května: Usnesení ZO o podmínkách zřízení věcného břemene

Podmínky odsouhlasilo ZO dne 12. 12. 2018.

2018, 1. března: Noční klid - OZV č. 2/2018

2017, 31. května: Požární řád obce - OZV č. 2/2017

Směrnice č. 1/2016 - Zakázky malého rozsahu

Usnesení ZO o podmínkách připojení na vodovod a kanalizaci

Podmínky odsouhlasilo ZO dne 15.1.2016. Dále je přiložena informace o podmínkách města Dobřichovice ke schválení napojení na jejich čistírnu odpadních vod (ČOV)

Vyhláška č. 2/2016 - o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě

Vyhláška č. 3/2015 - místní koeficient daně z nemovitostí

Vyhláška č. 3/2014 - o místním poplatku za užívání prostranství

Opatření obecné povahy č. 1/2012/OOP - vydání územního plánu

Vyhláška č. 2/2011 - spádový školský obvod

OZV, kterou se stanoví příslušnost obce Černolice ke školskému obvodu Základní školy Všenory.

Vyhláška č. 3/2008 - místní poplatky za psy

Stanovení jednoho z místních poplatků kvůli zrušené všeobecné vyhlášce o místních poplatcích.

Usnesení ZO o poplatcích za připojení na vodovod a kanalizaci

Vyhláška č. 3/2003 - řád pohřebiště

ARCHIV VYHLÁŠEK

Archiv již neplatných vyhlášek a nařízení obce 

Vyhláška č. 1/2018 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2018

Vyhláška č. 2/2015 - o systému sběru a třídění komunálního odpadu

2017, 30. ledna: Místní poplatek za svoz odpadu - OZV č. 1/2017

Vyhláška č. 3/2016 - o nočním klidu

Vyhláška č. 1/2017 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2017

Platby za svoz odpadu jsou možné v hotovosti v úřední hodiny OU nebo bezhotovostně na účet obce: 12621111/0100, jako variabilní symbol plátce použije číslo popisné nebo číslo evidenční své nemovitosti. 

Vyhláška č. 5/1995 - o úpravě koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Vyhláška č. 1/2016 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2016

Vyhláška č. 5/2015 - o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě

Vyhláška č. 1/2015 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2015

Vyhláška č. 1/2014 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2014

Vyhláška č. 2/2014 - o místním poplatku za užívání prostranství

Vyhláška č. 2/2001 - o zavedení systému svozu a třídění odpadu

Touto vyhláškou se zrušila vyhláška č. 1/2001.

Vyhláška č. 1/2013 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2013

2013, 21. ledna Přehled vyhlášek a nařízení v letech 2010 - 2012

Vyhláška č. 1/2012 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2013

Vyhláška č. 3/2011 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2012

Vyhláška č. 1/2011 - stavební regulativy, vyhlášení a pozastavení platnosti

Stavební regulativy, na kterých se již dříve usneslo ZO, byly převedeny do podoby OZV. Ta byla následně na zásah MV pozastavena. Plus diskuse k zákonnosti vyhlášky č. 1/2011.

Vyhláška č. 2/2010 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2011

OZV, kterou se mění obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 a č. 1/2010.

Vyhláška č. 1/2010 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2010

OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2008.

Vyhláška č. 5/2008 - o místním poplatku za užívání prostranství

Stanovení jednoho z místních poplatků kvůli zrušené všeobecné vyhlášce o místních poplatcích. Problémem této vyhlášky je, že není dokončen čl. 3, který stanoví, co je veřejným prostranstvím v obci.

Vyhláška č. 4/2008 - místní poplatek za komunální odpad

Místní poplatek za svoz a třídění komunálních odpadů začal být stanovován každoročně jako samostatná OZV a ne jako dílčí změna jiné vyhlášky.

Vyhlášky č. 1 a 2/2008 - zrušení vyhlášky o místních poplatcích

Vyhláškou č. 1/2008 se zrušila letitá vyhláška o místních poplatcích (č. 3/2001). Vyhláškou č. 2/2008 se zrušila vyhláška č. 1/2007, která také rušila vyhlášku č. 3/2001, ale ZO ji nikdy neschválilo. Aspoň o tom nejsou žádné doklady.

Vyhláška č. 2/2005 - změna v místních poplatcích

Vyhláškou se upravila část vyhlášky č. 3/2001 ve znění dalších vyhlášek týkajíí se výše poplatku za svoz odpadu.

Vyhláška č. 1/2005 - úprava vyhlášky o odpadech

Drobná textová úprava vyhlášky č. 1/2001, která byla ale neplatná, protože byla zrušena vyhláškou č.2/2001.

Vyhláška č. 1/2004 - změna v místních poplatcích

Vyhláškou se upravila část vyhlášky č. 3/2001 ve znění vyhlášek č. 4/2003, 1/2003 a 1/2002 týkajíí se výše poplatku za svoz odpadu.  

Nařízení obce o stavební uzávěře ze dne 16.9.2004

Kopíruje pouze OZV č. 2/2003 o stavební uzávěře.

Vyhláška č. 4/2003 - změna v místních poplatcích

Vyhláškou se upravila část vyhlášky č. 3/2001 ve znění vyhlášek č. 1/2003 a 1/2002 týkajíí se výše poplatku za svoz odpadu. 

Vyhláška č. 2/2003 - vyhlášení podmínek stavební uzávěry

Vyhláška č. 1/2003 - změna v místních poplatcích

Vyhláškou se upravila část vyhlášky č. 3/2001 ve znění vyhlášky č. 1/2002 týkajíí se výše poplatku za svoz odpadu.

Vyhláška č. 1/2002 - změna v místních poplatcích

Vyhláškou se upravila část vyhlášky č. 3/2001 týkajíí se výše poplatku za svoz odpadu.

Vyhláška č. 3/2001 - o místních poplatcích

Vyhláška, kterou se stanovil výběr místních poplatků za psy, rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška č. 1/2001 - o místním systému svozu a třídění odpadu

Vyhláška č. 1/1996 - udržování pořádku na území obce

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.