Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Výbor kontrolní

2017, 29. listopadu: Zápis jednání

2016, 30. listopadu: Zápis jednání

2016, 3. srpna: Nové složení KV

Kontrolní výbor ZO: 

Aleš Macela, předseda
Lenka Sgalitzerová, člen
Daniela Drobílková, člen

2015, 11. prosince: Zápis jednání

2015, 3. června: Složení KV

Kontrolní výbor ZO: 

Aleš Macela, předseda
Lenka Sgalitzerová, člen
Radka Kruf, člen

2013, 11. prosince: ZO zadalo nové úkoly pro KV

ZO dne 11. prosince 2013 pověřilo KV řešením těchto otázek v souvislosti s rekonstrukcí hasičárny:
- byla oprava střechy součástí projektu nebo ne?

- byla náklady související s pokládkou dlažby v rozporu s nabídkové ceny, bylo provedeno kalkulační srovnání?
- je úprava prostoru před požární zbrojnicí vyvolána chybnými pracemi zhotovitele?

2013, 28. listopadu: Schůze KV

Kontrolní výbor se zabýval úkoly, které mu zadalo ZO dne 30. října 2013:
- kontrolou víceprácí a oprávněností nákladů při rekonstrukci bývalé požární zbrojnice, a to do konce listopadu,
- kontrolou zakázky na zpevnění hlavní cesty mezi obcí Černolice a místní částí Potok, která měla být vyspravena asfaltovým recyklátem.

2013, 30. října: Složení KV

Na zastupitelstvu dne 18. září 2013 byli vyzváni Milan Macela, Aleš Macela, Helena Kaliivodová, zda někdo z nich nechce vykonávat funkci předsedy kontrolního výboru? Všichni jmenovaní to odmítli. Následně byl předsedou zvolen Jiří Mudr.
Na zastupitelstvu dne 30. října byli navrženi za členy výboru Daniel Bican a Jan Klepal. Kontrolní výbor byl ustaven v tomto složení:

Kontrolní výbor ZO:

Jiří Mudr, předseda
Daniel Bican, člen
Jan Klepal, člen

2013, 23. září: Metodika pro činnost KV

2012, 15. října: Jednací řád KV

2011, 23. listopadu: Antonín Zdeborský se vzdává funkce předsedy KV

2011, 19. května: Vyjádření obce k zápisu z 18.5.2011

2011, 18. května: Schůze KV

2010, 21. prosince: Složení Kontrolního výboru

Kontrolní výbor:

předseda: Antonín Zdeborský do listopadu 2011, kdy se vzdal funkce, od 8.2.2012 Helena Kalivodová

členové: Helena Kalivodová, Petr Lacina, od 27.12.2011 Vladimír Jiras

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.