Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky
Linka bezpečí: 116 111.
Zdravotní záchranná služba:
800 888 155.

Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Vodovod a kanalizace

2020, 20. dubna: Podmínky připojení na vodovod a kanalizaci

Z důvodu pokračující výstavby na území Obce a nezbytnosti zajištění financování navyšování potřebné kapacity infrastruktury zastupitelstvo Obce svým usnesením číslo 11-11-2020/ZO ze dne 15. 4. 2020 rozhodlo, že u všech staveb, které se v budoucnu nově budou připojovat na vodovodní síť, bude uzavřena s žadateli smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury, jíž se žadatel zaváže podílet na těchto finančních nákladech, a to ve výši 20.000,- Kč za každou stavbu pro bydlení nebo rekreaci a 40.000,- Kč za stavbu pro jiné účely. Stejné podmínky a obdobná smlouva platí pro připojení na kanalizační síť.

2018, 22. ledna: Výběrové řízení „Vodovod Všenorská“ - ukončeno

Výběrové řízení zadávané jako veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 zákona č.134/2016 Sb. a to v režimu veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č.134/2016 Sb. (dále jen „zákon“). Zveřejněno: 22. 1. 2018.

Smlouva o dílo - Vodovod Všenorská. Zveřejněno 5.2.2019.

2017, 25. ledna: Podmínky pro napojení na vodovod a kanalizaci

Podmínky napojení na ČOV a vodovod odsouhlasilo ZO dne 15.1.2016. Dále je přiložena informace o podmínkách města Dobřichovice ke schválení napojení na jejich čistírnu odpadních vod (ČOV)

2017, 15. ledna: Provozní řád vodovodu Černolice

2016, 1. prosince: Kontakty na provozovatele vodovodu a kanalizace

Od 1.prosince 2016 je na základě výsledku výběrového řízení novým provozovatelem vodovodu v Černolicích společnost Aquaconsult, která v obci dlouhodobě provozuje naši kanalizaci. V souvislosti s tím budou dle zákona všichni odběratelé vody obesláni návrhem nové smlouvy. Cena vody zůstává nezměněna. Další informace naleznete v příloze.

Nové číslo na hlášení poruch a havárií vodovodu je:  724 005 900.

2016, 21. března: Kolaudace přivaděče Baně

Vodovodní přivaděč Baně má platné kolaudační rozhodnutí. Dle informace správce vodovodu Černolice bude voda z Prahy puštěna do naší vodovodní sítě začátkem dubna.

2015, 17. března: Výstavba přivaděče Baně probíhá bez problémů

Z celé stavby je dokončeno cca 10 kilometrů pokládky potrubí. To je zhruba polovina. Jedná se o lehčí část, která vede vedle komunikací. Dalších deset kilometrů bude složitějších. Právě proto, že se půjde komunikacemi. A teď několik odpovědí na dotazy občanů:
1. kolem obce Černolice se nemuselo jít komunikacemi, potrubí se táhlo rigoly podél silnice. Po skončení tažení trubek v rigolech dojde k položení kameninových žlabů a čištění odtoků, aby voda v rigolech podél komunikací nestála. Je to požadavek SÚS,
2. v případě překopu ulice Všenorské při vyústění na křižovatce u Panny nebylo možné provést protlak (geologické důvody) a musel dojít k překopu komunikace. Ta bude finálně opravena tak, že bude obohacena o svod vody štěrbinovým žlabem. V obecné rovině se dává přednost protlaku, protože oprava komunikací je drahá,
3. v průběhu výstavby vodovodu bude opraven průjezd obcí Řitka. Protože část nákladů kryje Svazek obcí Mníšeckého regionu a pouze část SÚS Středočeského kraje, SÚS jako bonus opraví nedokončený úsek silnic okole obce Černolice,
4. průběh stavby z hlediska finančního probíhá pro obce přijatelně. Vynucenými úpravami v projektu se podařilo ušetřit zhruba 5 milionů korun. S další úsporou ve stejné výši se ještě počítá.

2014, 29. ledna: Finanční plnění projektu Baně (VOK)

Pokud výstavba přivaděče Baně bude probíhat podle plánovaného harmonogramu, tedy od poloviny roku 2014 do září roku 2015, bude se obec na projektu účastnit v jednotlivých letech těmito závazky:
- 2014   406 524 Kč,
- 2015   975 659 Kč,
- 2016   243 915 Kč.
Celkový podíl obce činí 1 626 098 Kč. Je to projektovaný náklad. Reálný vyplyne teprve ze soutěže, která by měla být uzavřena do konce června t.r.

2013, 30. října: Podklady a smlouvy k zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.