Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Vodné a stočné, rozbory

Cena vodného a stočného od 1.1.2023

Na základě navýšení cen energií a vody dodávané z Prahy provozovatel stanovil ceny vodného a stočného od 1.1.2023 takto:
- vodné 86,95 Kč včetně DPH
- stočné 60,51 Kč včetně DPH 

Cena vodného a stočného od 15.8.2022

Na základě navýšení cen energií nám náš provozovatel oznámil, že od 15.8.2022 se zvedají ceny vodného a stočného takto:
- vodné 73,30 Kč včetně DPH
- stočné 59,14 Kč včetně DPH 

2021, 21. prosince: Cena vodného a stočného 2022

Na svém zasedání schválilo zastupitelstvo obce ceny vodného a stočného pro rok 2022 ve výši dle propočtu provozovatele:

 - vodné 62,85 Kč/m3 bez DPH

 - stočné 46,75 Kč/m3 bez DPH

2020, 21. prosince: Cena vodného a stočného 2021

Na svém zasedání schválilo zastupitelstvo obce ceny vodného a stočného pro rok 2021 ve výši dle propočtu provozovatele:

 - vodné 59,50 Kč/m3 bez DPH

 - stočné 43,71 Kč/m3 bez DPH

2020, 3. února: Cena vodného a stočného

Na svém zasedání schválilo zastupitelstvo obce ceny vodného a stočného pro rok 2020 ve výši dle propočtu provozovatele:

 - vodné 55,90 Kč/m3 bez DPH

 - stočné 41,86 Kč/m3 bez DPH
 
Letošní navýšení stočného je z důvodu povinnosti obce tvořit finanční rezervu na opravy kanalizace. Vzhledem ke snížení DPH je celkové navýšení ceny vody cca 6 Kč/m3. 

2019, 18. března: Cena vodného a stočného

Na svém zasedání schválilo zastupitelstvo obce ceny vodného a stočného pro rok 2019 ve výši dle propočtu provozovatele:

 - vodné 55,78 Kč/m3 bez DPH

 - stočné 32,51 Kč/m3 bez DPH

2017, 23. února: Cena vodného a stočného

Na svém 25. zasedání schválilo zastupitelstvo obce ceny vodného a stočného pro rok 2017 ve stejné výši, jako byla doposud:

 - vodné 50 Kč/m3 bez DPH

 - stočné 31,08 Kč/m3 bez DPH

2016, 26. října: Cena vody

Cena vody, vodné, zůstává pro rok 2016 a 2017 v nezměněné výši, tedy 50 Kč/m3 bez DPH, to je 57,50 Kč/m3 včetně DPH

2016, 12. října: Rozbor kvality vody

2015, 17. června: Rozbor kvality vody z června 2015

2015, 6. května: Rozbor kvality vody z dubna 2015

2015, 31. ledna: Cena stočného pro rok 2015 beze změny

I v roce 2015 zůstává stočné v nezměněné výši (stejné od roku 2013: 31,08 Kč/m3 bez DPH 15%.

2015, 13. ledna: Rozbor kvality vody z ledna 2015

Limitní hodnoty:
mangan max. 0,050 mg/1
nikl max. 20 mg/1
rtuť max. max. 1,0 mg/1
železo max. 0,2 mg/1.

2014, 16. září: Rozbor kvality vody ze srpna 2014

2014, 2. dubna: Rozbor kvality vody z března 2014

2014, 2. dubna: Rozbor kvality vody z února 2014

2014, 2. dubna: Rozbor kvality vody z ledna 2014

V lednu se vyskytlo větší množství kolonií, než je přípustné. Podle správce vodovodu zřejmě došlo k chybě při odběru, protože další rozbory výskyt bakterií nepotvrdily.

Tomáš Zunt: "V příloze jsou „vysvětlivky“ ke zdravotním dopadům výskytu bakterií. Předmětné výsledky, které nejsou obvyklé, se objevily i u jiných rozborů, takže jsem si byl jistý, že se skutečně jedná o chybu, což i potvrdily dva kontrolní rozbory."

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.