Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Technika a sítě

Pořízení fotovoltaiky na budovu OÚ v obci Černolice

Tento projekt je/byl spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Popis projektu: Projekt řeší problematiku vysokých nákladů na spotřebu elektrické energie v budově OÚ a úspory emisí skleníkových plynů v důsledku instalace OZE.
Cíle projektu: Snížení emisí skleníkový plynů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Celkové způsobilé výdaje: 1 445 280,75 Kč
Příspěvek Modernizačního fondu: 824 170,02 Kč
Příspěvek žadatele: 621 110,73 Kč
Termín realizace projektu: 07/2023 – 08/2023
 
 

Nejnovější články portálu

Výstavba optické sítě a oprava komunikací v roce 2024

Společnost Eurosignál buduje v obci optickou síť pro rychlé připojení k internetu. Znamená to výkopy po celé obci, protože připojena má být většina domů. Vedení kabelu je naznačeno růžovou barvou po obecních komunikacích. Výkopy se provádějí v krajích vozovek především protlaky. Práce mají být dokončeny do konce tohoto roku - viz hrubý harmonogram a příloha:
- Slatiny: březen - květen,
- Na Krásné vyhlídce: květen - červen,
- okolí hřiště: červen - červenec,
- okiolí hormí návsi a Hůrka: červenec - srpen,
- Nové Dvory: září - listopad,
- Všenorská: listopad.

Aktuálně - zhruba měsíc - se budou provádět výkopy v ulici Za parkem, následně K parku až po Hlavní.

Připojení nemovitostí není samozřejmě povinné. Připojení jednotlivých RD je věcí majitelů domů a společnosti Eurosignál. Pracovníci společnosti - tak jak jsou prováděny výkopové práce a pokládání kabelů - budou kontaktovat všechny dotčené nemovistosti, aby s nimi domluvili konkrétní místo napojení. Proto není potřeba se obávat, že se k majitelům RD nedostanou včas informace a řešení napojení.

Kontaktní údaje na společnost Eurosignal:
- jednatel společnosti Pavel Ježdík 603 155 424,
- hotline (Martin Hrabák) 775 330 949,
- email: optika@eurosignal.cz.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.