Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Školství

2020, 15. dubna: Dohoda o spádové školce s obcí Lety

Obci se podařilo dojednat s obcí Lety zřízení spádového okrsku pro mateřskou školku - předškolní výchovu. Detaily o podmínkách zápisu dětí jsou v přiložených souborech. Proč s Lety? Jiná obec v okolí obce Černolice nám nikdy spádový okrsek neschválila. A to ani sousední Všenory, s kteroužto obcí mají Černolice zřízen spádový okrsek pro základní školu.

2019, 11. září: Kroužky pro děti i dospělé - škola Easyspeak 2019/20

Pondělí
Flétna ZŠ – 13:30-14:15
Kroužek zpěvu – 15:30-16:15
Individuální zpěv – kdykoli v čase 16:15-18:00 (hlásit na 773 138 533)
Úterý
Španělština děti začátečníci – 14:15-15:00
Aerobik 5-10 let – 15:30-16:15
Aerobik 11-15 let – 16:30-17:15
Středa
Počítače pro seniory – 15:30-16:15 ZDARMA (emaily, internet, sociální sítě …) - přihlášky osobně na obecním úřadě nebo na telefonu 724 539 171
Dramaťák v angličtině 6-12 let – 14:15-15:00
Kreativní tvoření – 17:00-18:30 (kreslení návrhů, šití, pletení, háčkování …)
Čtvrtek a pátek
Anglická družina - 13:15-15:00 (hlásit na 773 138 533)
 
Registrace do kroužků na is-easyspeak.cz pod MŠ Happy Puppy / Kroužky Černolice – SVČ od 10.9.2019. Cena kroužků je stanovena na 1990 Kč za pololetí (15 lekcí) pro děti zvenku.

2018, 13. prosince: Smluvní školky

Protože žádná s okolních obcí nechce s Černolicemi podepsat smlouvu o spádové oblasti pro mateřskou školu, uzavřela naše obec komerční smlouvy s několika okolními školkami. Zde obec přispívá na provoz školky za každé dítě z Černolic, které uvedenou školku navštěvuje. V současné době máme smlouvu s obcí Jíloviště a se soukromou školkou v Řevnicích. Před podpisem je smlouva se školkou v Líšnici a dále jednáme s obcí Všenory. Maminky, které budou chtít ve školním roce 2019/2020 nově umístit dítě do školky prosíme, aby s dostatečným předstihem kontaktovaly becní úřad.

2018, červen-září: VŘ na MŠ

- 20.06. - jednání ZO bod č. 11,
- 05.09. - jednání ZO bod č. 16.

2018, 9. května: Česko-anglická škola v Černolicích od 3.9.

Ve školním roce 2018/2019 zahájí svoji činnost v Černolicích Česko-anglická základní škola "Easyspeak". Zápis pro školní rok 2018/2019 proběhne dne 22. května 2018 od 16. do 18. hodiny v prostorách školy, 1. patro v budově OÚ, Hlavní 64, Černolice. Škola přijímá děti pro 1. a 2. třídu. Zahájení školy bude 3. září 2018.
- třídy do 17 dětí,
- rodilý mluvčí ve výuce,
- výborná dostupnost ze "strakonické" dálnici (D4),
- projektová výuka ve stylu Začít spolu,
- vnitřní motivace k učení,
- podpora individuality,
- krásné okolí školy, které se dá využít k výuce venku.
Bližší informace podá Helena Prentice 773 138 533 nebo helena@easyspeak.cz
Základní škola a mateřská škola Easyspeak z.ú., jazykové a vzdělávací centrum, www.easyspeak.cz

2011, 7. července: Lepší šance pro předškolní děti?

Obec stále zvažuje, co si může dovolit pro řešení předškolních dětí. Krátkodobě toho moc není. Ale zástupkyně Mateřského centra zvažují rozšíření služby. I na odpoledne. Zatím není nic finálního. Vznikají i nápady na přeorganizování celého domu obecního úřadu. Ten by šel do 1. patra a dole by mohlo vzniknout předškolní zařízení. Má to ale bohužel svoje právní i finanční překážky. Ne nemalé. V každém případě posilují předškolní zařízení v okolních vesnicích. Podle nejnovější informace dostala obec Všenory konečně dotaci na zvětšení mateřského zařízení. Na rozšíření kapacit také pracuje obec Líšnice. S oběmi obcemi jsme stále v kontaktu a vedeme vážné debaty na téma garantovaného počtu míst v těchto zařízeních pro černolícké děti.

2011. 3. února: Spádový školský okrsek Černolice-Všenory

Obec Černolice využila nabídky sousední obce Všenory o vytvoření spádového školského okrsku. Důvodem této nabídky byla mj. volná kapacita všenorské základní školy. Jiné obce v okolí takovou možnost Černolicím nenabídly. Naopak. V letošním roce vyšly rodičům černolických dětí daleko méně vstříci než v minulých letech. Nemají místo ani pro vlastní školáky. Společný školský okrsek se Všenory fungoval již v minulosti. Aktuálně se k němu připojila i obec Řitka. Obec Všenory nabídku učinila z toho důvodu, že si chtěla pojistit větší počet dětí do budoucna. Nabídku právě s odkazem na minulou tradici nabídla zejména Černolicím. A proč do budoucna? Protože se rozhodla investovat do rozšíření základního školství i předškolních zařízení. V případě posílení obou zařízení budou černolické děti postaveny na roveň všenorským. V případě školy již jsou. Jako vyjádření společné vůle obou obcí po řešení složité situace odsouhlasily Všenory i dvě místa pro černolické děti v mateřské škole ve školním roce 2011. A to na úkor vlastních dětí. Škola ve Všenorech nemá bohužel delší dobu dobré jméno. Toho si bylo vědomo vedení této obce, a proto od školní sezóny 2010/2011 vyměnilo vedení školy. Obec Černolice se bude snažit v průběhu školního roku kontrolovat, zda dochází ke změnám k lepšímu.Vytvoření spádového školského okrsku neznamená, že obec Černolice nebude přispívat i na školáky navštěvující jiné školy. 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.