Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Rybníky, vody

Hořejší rybník (rekonstrukce)

PROJEKT:  
„Černolice – oprava Hořejšího rybníka“

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: obec Černolice.
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu.
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Cyril Mikyška - Ateliér životního prostředí
DODAVATEL: WALCO CZ S.R.O.
MÍSTO REALIZACE: pozemky pč. 91/4, 91/7 a60/15 v katastru obce Černolice
CELKOVÉ NÁKLADY: 2 238 284 Kč
DOTACE: 945 000 Kč
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 12.4.2023
CÍL AKCE (PROJEKTU): Oprava největší vodní plochy v obci, a to zejména hráze, vtokového výpustného objektu vč. odtokového potrubí, bezpečnostního přelivu

Fotodokumentace rekonstrukce Hořejšího rybníka

Stav Hořejšího rybníka před rekonstrukcí

Stav Hořejšího rybníka v průběhu realizaci

Stav Hořejšího rybníka po rekonstrukci

Jezírko (rekonstrukce) v obecním parku

V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce Jezírka v obecním parku.Celkové náklady stavby činily 1 695 486 Kč. Výše krajské dotace činila 998 641 Kč. Obecní náklady činily 696 845 Kč.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.