Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Rozpočty 2015 - 2018

2019, 31. ledna: Rozpočtové opatření č. 9/2018

2019, 7. ledna: Hospodaření obce za rok 2018 (předběžné)

     rozpočet     realita 
   rozdíl v % 
příjmy 
  5 828 800 
  7 683 754    + 31
náklady 
  7 813 200
  7 770 783     - 1
saldo
 -1 984 400
    - 87 029 

1. vyšší příjmy jsou důsledkem dobrého hospodaření české ekonomiky jako celku. Tím pádem příjmy z DPH či ze sdílených daní rostly o více než 30 %. Kromě toho částku necelého půlmilionu korun získala obec jako dotaci na výstavbu vodovodu od Středočeského kraje.

2. V případě výdajů byl rok 2018 ve znamení výstavby vodovodu ve Všenorské ulici a oprav vodního systému. Konečné investice se vyšplhaly až na částku 3,470 mil. Kč - v účetnictví. Rozpočet přitom počítal s částkou okolo 2,5 milionu korun a po soutěži konečná cena zakázky byla 2,7 mil. Kč. Rozdíl v ceně je dán tím, že se zapomněla započítat daň (cca 1 mil. Kč) a v účetnictví na straně příjmů i výdajů se ještě objevila dotace ve výši zhruba půl milionu korun. Kromě toho obec musela navíc zaplatit půl milionu korun za opravy vodojemu a výměna vodoměrů. Suma sumárum v roce 2018 obec Černolice vydala na vodu 3 miliony kroun.
Konečná výše výdajů byla sražena některými nerealizovanými akcemi, mj. rekonstrukcí ulice Ke Křížku, rekonstrukcí Jezírka v parku a snížením výdajů obecního úřadu a pěči o obecní zeleň.

Tyto výsledky průběžného hospodaření znamenaly, že obec nemusela sáhnout na peníze na účtech. V současné době má na nich obec k dispozici necelých 6 milionů korun.

2018, 13. prosince: Rozpočtové opatření č. 8/2018

2018, 7. listopadu: Rozpočtové opatření č. 6/2018 a 7/2018

2018, 6. září: Rozpočtové opatření č. 4/2018 a 5/2018

2018, 25. června: Rozpočtové opatření č. 3/2018

2018, 28. května: Rozpočtové opatření č. 1/2018 a 2/2018

2017, 11. prosince: Rozpočet 2018

2018, 15. ledna: Rozpočtové opatření č. 7/2017

2017, 12. prosince: Hospodaření za rok 2017 - předběžný výsledek

Příjmy:   6,444 mil. Kč - rozpočet 2017 počítal s příjmem 4,944 mil. Kč
Výdaje:  3,853 mil. Kč - rozpočet 2017 počítal s výdaji 6,052 mil. Kč
Saldo:    2,590 mil. Kč - rozpočet 2017 počítal se schodkem -1,18 mil. Kč

Vysoké kladné saldo je dáno dvěma věcmi: 1. vyššími daňovými příjmy (zvýšení až o 30 % proti rozpočtu 2017), 2. nižšímí výdaji, protože v roce 2017 zejméně nedošlo k dostavbě vodovodu v ulici Všenorská a k rekonstrukci Jezírka v parku.

2017, 29. listopadu: Rozpočtové opatření č. 6/2017

2017, 11. října: Rozpočtové opatření č. 5/2017

2017, 19. června: Rozpočtové opatření č. 4/2017

2017, 31. května: Rozpočtové opatření č. 2/2017 a 3/2017

2017, 27. března: Rozpočtové opatření č. 1/2017

2017, 10. ledna: Hospodaření za rok 2016 - předběžný výsledek

Obec hospodařila po dobu 12 měsíců roku 2016 s kladným saldem 1,380 mil. Kč (předběžný výsledek):

Příjmy:  6 051 989
Výdaje: 4 671 779
Saldo:   1 380 210

2016, 21. prosince: Rozpočet 2017

Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2016 rozpočet na rok 2017. Finální verze ve srovnání s návrhem nedoznala žádné změny.
Komentář k rozpočtu: Rozpočet je schválen jako schodkový. Schodek převyšuje jeden milion korun:

- příjmy: 4,944 mil. Kč,
- výdaje: 6,052 mil. Kč,
- saldo: - 1,18 mil. Kč.

Hlavní investiční výdaje:
- rekonstrukce prostředního rybníka 0,3 mil. Kč,
- pořízení novelizace územního plánu 0,2 mil. Kč,
- rekonstrukce ulice Ke kříži 0,3 mil. Kč,
- vodovod ve Všenorské ulici 1,0 mil. Kč,
- přestavba požární zbrojnice na byt 0,3 mil. Kč,
- izolování budovy OÚ 0,3 mil. Kč,

Investiční výdaje celkem činí 2,4 mil. Kč.

Cca 1 milionový schodek rozpočtu je bohatě kryt přebytky na účtech obce, které přesahují částku 3 mil. Kč.

2016, 10. ledna: Hospodaření za rok 2015 - předběžný výsledek

Příjmy obce v roce 2015 skončily (po očištění) ve výši 4,837 mil. Kč. Náklady se vyšplhaly na sumu 4,953 mil. Kč. Hospodaření obce tak v minulém roce skončilo s mírně záporným saldem ve výši 0,117 mil. Kč. Tento záporný výsledek je způsoben zejména vysokými investicemi na Přivaděč Baně ve výši 1,673 mil. Kč a příspěvkem obci Všenory na chod základní školy ve výši 0,200 mil. Kč. Zmíněný mírný schodek je kryt úsporami na účtech obce, které v souhrnu činí 2,8 mil. Kč.

Když bychom odečetli tyto dvě vysoké mimořádné investice, skončilo by hospodaření obce s kladným výsledkem ve výši cca 1,7 mil. Kč. Hlavními příčinami tohoto výsledku je vedle úsporného hospodaření obce také pozitivní vývoj HDP v republice. Oproti plánu na rok 2015 narostly daňové příjmy obce ze strany státu o 25 %.

Tato veskrze pozitivní situace umožňuje obci do budoucna, tedy i v roce 2016, uvažovat o dalším zvelebování obce. V tomto roce se mj. počítá s rekonstrukcí prostředního rybníka v parku zhruba v hodnotě cca 1 mil. Kč. Obec se snaží na tyto akce v prvé řadě získat dotace, aby nadále šetřila obecní úspory.

2015, 17. prosince: Rozpočet 2016

Zastupitelstvo obce schválilo dne 14.12.2015 rozpočet na rok 2016. V intencích návrhu Finančního výboru.
Komentář k rozpočtu: Rozpočet je schválen jako mírně schodkový. Mínusové saldo činí zhruba 200 tisíc korun. Tento schodek je bohatě kryt přebytky na účtech obce. Hlavní výdaje pro rok 2016 jsou tyto:

- přemístění depónie - cca 300 tis. Kč,
- poslední splátka za Přivaděč Baně - 365 tis. Kč,
- náklady na pořízení územního plánu - cca 300 tis. Kč,
- 1. splátka úvěru KB - cca 260 tis. Kč.
Z rozpočtu byly vyňaty náklady na pořízení vodovodu v ulici Všenorská (cca 1 mil. Kč) a náklady na rekonstrukci prostředního rybníka (cca 300 tis. Kč). K oběma akcím se aktuálně zpracovává stavební dokumentace. Po schválení stavebním úřadem bude obec řešit financování těchto akcí pomocí dotací. Na spolufinancování má obec finančních prostředků dostatek.

2015, 26. února: Rozpočet 2015

Zastupitelstvo obce schválilo dne 11.2.2015 rozpočet obce na rok 2015.
Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015
: Z očištěných čísel vyplývá, že rozpočet pro rok 2014 byl konstruován velmi konzervativně, protože reálný příjem obce byl téměř o milion korun vyšší. Tato skutečnost byla obci známa již v průběhu roku, proto došlo několikrát k úpravám schváleného rozpočtu, aby obec mohla investovat do několika drobných akcí. To se samozřejmě muselo projevit i na výdajích, přesto obec udržela hospodaření za celý rok ve vysokém kladném saldu 617 tisíc. Důvod byl jediný: mít dostatek peněz na likvidaci pohledávek za Přivaděčem Baně. V roce 2014 obec bez problémů zvládla úhradu 450 tisíc korun na tento projekt.

 

  2014 schválený
 2014 skutečnos      2015 návr
příjmy
3 730
4 635
 3 766
náklady  
 3 627
 4 018
3 253
saldo
93
617
 513

Také návrh rozpočtu pro tento rok je konstruován spíše konzervativně, a to zejména na stránce příjmů. Vzhledem k tomu, že ekonomika České republiky pomalu roste, lze očekávat, že příjmy (daně) obce od státu by mohly atakovat zhruba hranici 4,2 milionů korun. Přesto jsou náklady obce drženy dole, očištěný rozpočet vychází s kladným saldem 513 tisíc Kč. Pokud dojde k předpokládanému vývoji ekonomiky, může být kladné saldo ještě o 400 tisíc vyšší.

V tomto roce bude muset obec vynaložit na Přivaděč Baně sumu 1,1 milionů korun, proto se náklady obce vyšplhaly k částce 4 353 tisíc Kč. Aktiva obce v této chvíli reálně činí cca 1,8 milionů korun. Čili obec má k dispozici dostatek prostředků, aby svůj letošní finanční závazek na Přivaděči bez problémů uhradila. Bohužel do dnešního dne obec neví, jak vysoký bude její finanční podíl na místním přivaděči? Počítá se s částkou okolo 960 tisíc Kč, ale Svazek Mníšeckého regionu nebyl schopen již déle než rok sdělit, kdy a jak se to bude platit. Pokud bude obec hospodařit dle navrženého rozpočtu, bez problémů uhradí i tento další finanční závazek. V bance zůstane zhruba 700 tisíc Kč plus kladné saldo ve výši cca 513 tisíc Kč, což bohatě stačí.

Pokud však chceme obec dále rozvíjet, jeví se rozumnější splácení peněz rozdělit do delšího obdoobí, kdy není kasa obce vysávána tak mocně. Toho lze dosáhnout bankovní půjčkou, pro kteréžto řešení se již zastupitelstvo obce jedno rozhodlo. Otázkou je samozřejmě získání výhodného úvěru, což je úkol pro nové vedení radnice. 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.