Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Rozpočet 2019 - 2023

2019, 20. června: Závěrečný účet 2018

2019, 20. června: Rozpočtové opatření č.2

2019, 20. června: Rozpočtové opatření č.1

2019, 22. února: Audit hospodaření obce za rok 2018

2019, 31. ledna: Rozpočtové opatření č. 9/2018

2019, 7. ledna: Hospodaření obce za rok 2018 - předběžný výsledek

     rozpočet     realita 
   rozdíl v % 
příjmy 
  5 828 800 
  7 683 754    + 31
náklady 
  7 813 200
  7 770 783     - 1
saldo
 -1 984 400
    - 87 029 

1. vyšší příjmy jsou důsledkem dobrého hospodaření české ekonomiky jako celku. Tím pádem příjmy z DPH či ze sdílených daní rostly o více než 30 %. Kromě toho částku necelého půlmilionu korun získala obec jako dotaci na výstavbu vodovodu od Středočeského kraje.

2. V případě výdajů byl rok 2018 ve znamení výstavby vodovodu ve Všenorské ulici a oprav vodního systému. Konečné investice se vyšplhaly až na částku 3,470 mil. Kč - v účetnictví. Rozpočet přitom počítal s částkou okolo 2,5 milionu korun a po soutěži konečná cena zakázky byla 2,7 mil. Kč. Rozdíl v ceně je dán tím, že se zapomněla započítat daň (cca 1 mil. Kč) a v účetnictví na straně příjmů i výdajů se ještě objevila dotace ve výši zhruba půl milionu korun. Kromě toho obec musela navíc zaplatit půl milionu korun za opravy vodojemu a výměna vodoměrů. Suma sumárum v roce 2018 obec Černolice vydala na vodu 3 miliony kroun.
Konečná výše výdajů byla sražena některými nerealizovanými akcemi, mj. rekonstrukcí ulice Ke Křížku, rekonstrukcí Jezírka v parku a snížením výdajů obecního úřadu a pěči o obecní zeleň.

Tyto výsledky průběžného hospodaření znamenaly, že obec nemusela sáhnout na peníze na účtech. V současné době má na nich obec k dispozici necelých 6 milionů korun.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.