Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

ROK 2010

Rok 2010 - hlavní body jednání:
- prodej pozemků;
- projekt "přivaděč Baně";
- co znamená zřízení Přírodního parku Hřebeny;
- jednání o partnertsví s obcí Všenory.

 

ZO č. 35: Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku VOK (Přivaděč Baně) nebyla schválen, podobně i většina investičních záměrů byla zamítnuta vzhledem k výsledku voleb. Obsahová část jednání není zapsána, jen program a usneseni.

 

ZO č. 34: Smlouva o partnerství mezi s obcí Všenory ohledně mateřské školy; řešení stížnosti na provoz modelářského letiště; rozhodnuto o novém oplocení parku. Obsahová část jednání není zapsána, jen program a usneseni.

 

ZO č. 33: Běžná agenda. Obsahová část jednání není zapsána, jen program a usneseni.

 

ZO č. 32: Schválen audit hospodaření obce za rok 2009; návrh na řešení geodetického zaměření obce; informace o postupu Projektu vodovod z Baní vč. předpokládaných nákladů obce. Obsahová část jednání není zapsána, jen program a usneseni.

 

ZO č. 31: Schválen rozpočet pro rok 2010; projednáván územní plán. Obsahová část jednání není zapsána, jen program a usneseni.

 

ZO č. 30: Schválena vyhláška o sběru odpadu; projednávána situace ohledně zřízení Přírodního parku Hřebeny; scháleno vypracování projektu dopravní obslužnosti v obci Černolice. Obsah projednávaných bodů není k dispozici.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.