Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

ROK 2009

Rok 2009 - hlavní body jednání:
- prodej pozemků;
- projekt "přivaděč Baně";
- projednávání územního plánu a Přírodního parku Hřebeny;
- rekonstrukce veřejného rozhlasu a digitalizace kronik;
- posílení vodojemu;
- posílení ČOV v Dobřichovicích;
- řešení situace s ČOV ve Slatinách.

ZO č. 29: Schváleno vypracovnání projektu pro akci Posílení vodojemu; na programu bylo řešení mezidepónie pro zeminu po kanalizaci, odvolání v případě územního plánu aj. - v dokumentech o tom není žádný záznam.
ZO č. 28: projednáván postup při pořizování územního plánu - bez záznamu obsahu, místostarosta byl pověřen jednáním o Přírodním parku Hřebeny; vysloven souhlas s realizací projektu "Oprava a rozšíření veřejného rozhlasu".
ZO č. 27: Běžná agenda - bez popisu obsahu jednání.
ZO č. 26: zastupitelstvo projednalo závěrečné vyhodnocení projektu kanalizace a opravy komunikací. Schválen prodej pozemků na Durangu za 1000 Kč/m2. Obsah jinak není znám.
ZO č. 25: Schválen závěrečný účet obce za rok 2008; jednání o smlouvách na digitalizaci kronik a rekonstrukci veřejného rozhlasu; schválen příspěvek 117 900 Kč na projektovou přípravu pro projekt Vodovod Baně; schválilo doplňující regulativy k územnímu plánu (jsou přílohou); obsah smlouvy týkající se řešení kanalizace ve Slatinách. Kromě regulativů není obsah bodů znám.
ZO č. 24: Schválen výsledek výběrového řízení na opravu komunikace; schválen příspěvek na zvýšení kapacity čerpací stanice odpadních vod v Dobřichovicích; řešena kanalizace ve Slatinách. Bez obsahu programových bodů.
ZO č. 23: Zřízení pracoviště CzechPoint; řešení situace s předškolními dětmi; informace o přidělené dotaci na veřejný rozhlas a digitalizaci kronik; řešení krizové situace s vodovodním řadem a úpravnou vody. Schválení prodej pozemků o výměře 7814 m2 ("Pod Chvalovským"). Schválen rozpočet na rok 2009. Bez obsahu jednotlivých bodů.
ZO č. 22: Jednání o propojení s kanalizací ve Slatinách; jednání o posílení ČOV v Dobřichovicích; řešení vyvážení ČOV ve Slatinách; schválen projekt na stanovení ochranného pásma kolem vrtu HV1. Bez obsahu jednotlivých bodů programu.
ZO č. 21: Projednána smlouva o výkonu Městské policie Mníšek pod Brdy; informace o postupu prací na územním plánu; řešení napojení manželů Šušlíkových na kanalizaci; schválena odměna pro místostarostu; jednání o nočních peřeletech letadel; rozhodnuto o příparěv vyhlášky na zhodnocení pozemků. Bez obsahu k jednotlivým bodům programu.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.