Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

ROK 2008

ZO rok 2008 - hlavní body programu:
- prodej pozemků;
- schváleno zadání územního plánu;
- projekt kanalizace vč. řešení kanalizace ve Slatinách;
- řešení činnosti MC Čertíci z Černolic;
- starosta se stal uvolněným členem.

ZO dne 3. prosince 2008

ZO č. 20: Obec přejme komunikaci od manželů Sajdlových. Revolace obecně závazných vyhlášek č. 1 až 5/2008.Rozpočtový výhled pro rok 2010. Obsah bodů bez podrobností.

ZO dne 22. října 2008

ZO č. 19: Bylo schváleno zadání územního plánu. Pokračuje projekt Čertíci z Černolic, a to o zřízení mateřské centra. Body bez obsahu.

ZO dne 1. října 2008

ZO č. 18: Možnost odkoupení kanalizace ve Slatinách obcí, a to formou daru. Zahájena oprava komunikací. Schválen záměr na vypracování projektu vedoucí k intenzifikaci vodních zdrojů v obci. Informace o kolaudaci kanalizace. Požární nádrž - ukončení oprav. Schváleno zpracování studie intenzifikace vodních zdrojů v obci.

ZO dne 28. srpna 2008

ZO č. 17: Odsouhlaseno napojení privátní kanalizace Slatin a obecní kanalizaci. Bez detailů projednávaných bodů.

ZO dne 30. července 2008

ZO č. 16: Změna pořizovatele územního plánu, nově firma Prisvich. Výsledek výběrového řízení na firmu, která opraví komunikace.Začátek řešení bezdrátového hlasové systému. Informace o stavu kanalizace vč. připojení domů. Obsah jednání není znám.

ZO dne 25. června 2008

ZO č. 15: Starosta se stal uvolněnou funkcí. Schválen výhled investic pro rok 2009, konkrétní výhled se na úřadě nenajde. Odmítnuto navýšení koeficientu daně z nemovitosti. Starosta dostal od ZO pověření na schvalování výjimek ze stavební uzávěry pro schvalování drobných staveb a plotů. Schválena smlouva s firmou Novadus na opravu požární nádrže. Podána žádost na výjimku pro čerpání vody s vyšším obsahem rtuti. Projednán investiční výhled na rok 2009. Informace o kvalitě vody. Všechny body bez podrobností.

ZO dne 28. května 2008

ZO č. 14: Běžná agenda. Bez obsahu jednání.

ZO dme 16. dubna 2008

ZO č. 13: Otázka posílení spoje 448. Bez podrobností obsahu.

ZO dne 26. března 2008

ZO č. 12: Vydán souhlas s napojením bývalého statku (Alors) na vodovodní řad obce. Schválen rozpočet pro 2008. Schváleny odměny pro statutární zástupce obce. Schválena vyhláška o odpadech. Informace o projektu kanalizace. Bez obsahu jednotlivých bodů.

ZO dne 30. ledna 2008

ZO č. 11: Schváleno uzavření smlouvy o uložení zeminy v mezidepónii na pozemku 210/1 á 9 Kč/m2. Schválen záměr pronajmout prostory v budově OÚ Mateřskému centru. Schválena výše příspěvku za připojení ke splaškové kanalizaci na 15 000 Kč. Obec vydává opatření obecné povahy, kterým se vymezuje zastavěné území obce. Schválen znak obce. Souhlas se záměrem pronajmout prostory OÚ MC Čertíci z Černolic. Body bez obsahu.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.