Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

ROK 2006

ZO dne 5. října 2006

Pokračují prodeje pozemků.

ZO dne 13. července 2006

Firma Eurosignál dostala souhlas s umístěním své antény na střechu budovy OÚ. Vítězem soutěže na vžstavbu Třívíceúčelových sportovišť se stala firma Stavos, Březnice. Informace o stavu příprav na výstavbu kanalizace v obci. Pokračují spory kolem čističky ve Slatinách.

ZO dne 17. února 2006

Advokát Mimochodek byl pověřen zastupováním obce při vymáhání dlužných pohledávek a řešením sporů obce.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.