Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

ROK 2005

ZO dne 8. prosince 2005

Schválena vyhláška o místních poplatcích (2/2005), kterou se mění dosavadní vyhláška z roku 2001 (3/2001). Obec pomůže při rekonstrukci šaten částkou 50 tisíc Kč. Místostarosta byl pověřen jednáním o historickém majetku obce a jeho převodem na obec. Týká se to například pozemku 261/1. Obec si stěžuje na výkon funkce SÚ Mníšek.

ZO dne 15. září 2005

Lesy ČR přestaly vykonávat službu správce lesa. Musí se sehnat nový. Instalace nového vodojemu si vyžádala značný přesun v kapitolách rozpočtu.

ZO dne 23. června 2005

Obec hodlá řešit snížení rychlosti v části obce Nové Dvory tak, že omezení rychlosti bude platit v celém úseku od křižovatky U křížku až po vjezd do obce Všenory.

ZO dne 14. dubna 2005

V rámci nových nájemních smluv se sjednocují nájemní ceny:
- za pozemky užívané k individuální rekreaci 15 Kč/m2,
- za pozemky s objekty ke komerčnému využití 20 Kč m2,
- za pozemky užívané ke srptovnímu vyžití 1 Kč/m2.
Neplatičům pronájmů bude zaslán platební výměr s 50 % penalizací výše ročního poplatku.
Právník bude řešit nepovolené napojení na vodovodní řád Františkem Šreplem.
MS Skalka bylo vyzváno k častějšímu odstřelu zvěře kvůli ničení majetku.

ZO dne 16. února 2005

Schvalování řady výjimek. Účet obce se u KB převádí z Prahy na Zbraslav.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.