Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

ROK 2003

ZO dne 18. prosince 2003

Schválen záměr hydrogeologického průzkumu s cílem vytýčit ochranná pásma kolem vrtu. Schváleno odstranění oplocení kolem parku, kdy bude zřízeno pouze provizorní oplocení, aby byl umožněn pěší průchod parkem.

ZO dne 6. listopadu 2003

 

Schválen záměr vybudovat v obci kanalizaci. Dotaz občan, proč nebyl naplněn záměr finančního výboru zrušit výjimky ze stavební uzávěry? Bez odpovědi.

ZO dne 23. července 2003

 

Otevření parku brání už jenom stanovisko SÚ Mníšek. Stížnost na nefunkčnost čističky ve Slatinách. Obec se připojuje k žalobě obyvatel Slatin na firmu Gate 7. Schválen záměr vybudovat hřiště nad horním rybníkem.

ZO dne 25. června 2003

 

Výměna provozovatele vodovodu. Schválena vyhláška o stavební uzávěře (02/2003). Revokováno usnesení z 21.10.1998, které umožňovalo napojit na vodovod jen ty domy, kde byl někdo trvale přihlášen. 

ZO dne 9. dubna 2003

 

Noví občané bydlící za parkem podali petici, aby byl park otevřen a dalo se jím procházet. Zamítnuto. Zdůvodnění: bude otevřen až po dokončení jeho celkové úpravy. Petici podali i občanéulice Pod Hůrkou, kteří žádají odvodnění této ulice. Souhlas. Starosta informoval občany, že vztahy s firmou Gate 7 spějí k soudnímu řízení.

ZO dne 17. ledna 2003

 

Ustavena hodnotitelská komise pro soutěž pronájmu prodejny.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.