Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

ROK 1999

ZO dne 8. prosince 1999

Žadatelka Procházková se pokusila získat výjimku pro napojení rodinného domu na vodovod, i když v něm není nikdo trvale přihlášen. Zamítnuto.

ZO dne 30. září 1999

 

Firma Aqua Příbram vysvětlila, co vše je potřeba, aby obec byla zásobována pitnou vodou. Náprava hranic katastru v lesích mezi Černolicemi a Dobřichovicemi. Schválena výstavba rodinných domků v lokalitě Za parkem, leč firma Gate 7 musí zajistit dostatek pitné vody. Zamítnuta výstavba domu v lokalitě Za parkem s rovnou střechou vzhledem k tomu, že v územním rozhodnutí jsou pro celou lokalitu povoleny pouze sedlové nebo valbové střechy.

ZO dne 21. května 1999

 

Schválen prodej akcií, které držela obec.

ZO dne 7. května 1999

 

Schválení prodeje velkých pozemků 260/2 a 262/12.

ZO dne 13. dubna 1999

 

Schváleno hospodaření v minulém roce 1998 ve výši 1,667 mil. Kč. Z toho 1,069 mil. Kč byl převod z roku 1997. Rozpočet na rok 1999 činí 1,736 mil. Kč. Občané byli vyzváni k instalaci vodoměrů, protože odběr vody bude zpoplatněn v souvislosti s uvedením vodárny do provozu. 

ZO dne 12. února 1999

 

Koncept územního plánu připraven pro jednání se stavebním úřadem v Mníšku pod Brdy. Firma Gate 7 připravila smlouvu o předání inženýrských sít, komunikací, vrtu. Uvolnění finančních příspěvků na rozšíření veřejného osvětlení.
Schválen záměr pojmenovat 15 ulic, starosta pověřen zajištěním výroby cedulí.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.