Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

ROK 1991

ZO dne 3. prosince 1991

 

V roce 1992 bude použit zejména plán prací, které zpracovalo ještě poslední MNV v roce 1990. Uživatel obecního parku dostane výpověď.

ZO dne 5. listopadu 1991

 

Rozšíření veřejného osvětlení do ulice Pod Hůrkou. Na budovu OÚ bude konečně umístěn státní znak.

ZO dne 25. října 1991 (jen prezenční listina)

 

Prezenční listina z jednání ZO dne 25. října 1991, kdy neexistuje zápis z jednání.

ZO dne 1. října 1991

 

Voda ve všech stojanech je pitná, pro kojence po převaření. Pan Valtera požádal o prodej místní prodejny do soukromých rukou. Jeho návrh byl zamítnut.

ZO dne 3. září 1991

 

Největší problémy: mizerné služby Jendoty a špatná střecha na budově OÚ.

ZO dne 13. srpna 1991

 

Horní rybník vypuštěn. K vyčištění dojde v nejbližší době. Bude nutné vybudovat nové stavidlo. Veřejný rozhlas je v dezolátním stavu. Úkol: novelizovat vyhlášku o parkování občanů v obci a rekreantů. Úkol: zjistit skutečnou rozlohu obce. Dále jednat s Jednotou kvůli lepším službám.

ZO dne 2. července 1991

 

Studna na hřbitově přestala být funkční. Náhradní rezervoáry. Rozbory vody na Mlíčníku a před hospodou dopadly špatně. Voda není pitná. S prodejem pozemků v Potocích do vlastnictví chatařů všichni souhlasí. Připojení na budoucí vodovod bude povoleno pouze obyvatelům obce.

ZO dne 21. června 1991

 

Výstavba vodovodu bez čističky přijde na 1,75 mil. Kč. Občané, kteří budou mít zájem o připojení, přispějí na výstavbu. Stížnost na horolezce, kteří v okolí skal dělají nepořádek.

ZO dne 4. června 1991

 

Jak využít volné místnosti v budově OÚ? Akce vodovod pokračuje. Stížnost na provoz místní Jednoty. Příprava na zrušení organizace hasičů v obci.

ZO dne 14. května 1991

 

O statek na Nových Dvorech se přihlásil dědic původního majitele paní Jordánová. 

ZO dne 2. dubna 1991

 

Velkým problémem je čistota v obci. Pan Valtr bude řešen kvůli potulce psů, pan Froněk kvůli volnému pohybu prasat a koní po vsi. Problémem je řádný chod prodejny v obci.

ZO dne 5. března 1991

 

Zásobování vodou okresu Praha-západ je katastrofální. Výzva obce, aby byl snížen signál z vysílače Cukrák. Řešení likvidace odpadu je stále tristní. Řešit situaci bývalého státního statku.

ZO dne 5. února 1991

 

Návrh, aby občané bez popelnic byli potrestáni částkou 500 Kč. Obec dostává do rozpočtu od státu 700 Kč na hlavu.  Tendence prodat pozemky v chatové osadě Potoky. Výstavba vodovodu.

ZO dne 6. ledna 1991

 

Zvýšení poplatků za svoz popelnic na 20 Kč a poplatků za psy 50 Kč ročně. Omezit možnost veřejného volání z budovy OÚ a odpojit starou podvojnou linku, kterou používá L.Šoch.

Jednání obcí dne 2. ledna 1991

 

Jednání obcí kvůli volbě společného zástupce v okresním shromáždění. Klínec se neúčastnil.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.