Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Pozemní komunikace

2019, 11. září: Demolice mostu v Řitce - 19.-20.10.

Demolice mostu v Řitce proběhne o víkendu 19.-20. října 2019. Úplná uzavírka úseku D4 je plánována od 19. října 19:00 do 20. října 9:00.
Plánované objízdné trasy:
- ve směru na Strakonice bude vedena: D4 sjezd exit 9 Jíloviště-Jíloviště-Klínec-Líšnice-Čisovice-nájezd na D4 exit 18 Mníšek pod Brdy směr Strakonice,
- ve směru na Prahu bude vedena: D4 sjezd exit 18 Mníšek pod Brdy-Mníšek pod Brdy-Čisovice-nájezd na D4 exit 14 Řitka směr Praha.
 
Před a po demolici po dobu 6 hodin bude provoz na dálnici v okolí mostu v jednom pruhu (1+1).
 
Předpokládané termíny zprovoznění mostu u Řitky:
- konec května 2020 (v případě, že neproběhne zimní přestávka v pracích),
- konec října 2020 (v případě, že bude zimní přestávka v pracích).

2015, 25. listopadu: III. etapa pojmenování ulic

ZO svým usnesením č. 5-11-2015/ZO ze dne 25.11.2015 dokončilo pojmenování ulic v obci Černolice dle předloženého návrhu vč. dvou dílčích změn.

2014, 24. září: Oprava poničených úseků silnic v obci

Ve dnech 24. až 25. září proběhla v obci oprava nejvíce poničených míst na komunkacích. V dalších dnech dojde k vyspravení ulice ? obrusným recyklátem, který po opravě zůstal.

 

2014, 4. června: 2. etapa pojmenování ulic

ZO svým usnesením č. 12-7-2014 ze dne 4. června schválilo II. etapu pojmenování ulic.

2014, 26. března: ZO definitivně rozhodlo o pojmenování ulic

ZO svým usnesením ze dne 26.3.2014 č. 10-6-2014 definitivně rozhodlo o pojmenování ulic. Nakonec se ukázalo, že pojmenování ulic není důvodem k výměně OP. Pro státní úřady (ŽÚ, FÚ apod.) je pojmenování ulic pouze doplňkovou informací. Identifikace osoby se tím pro ně nemění, proto nevyžadují změny v OP. Banky vyžadují úpravu smluvních dokumentů pouze v případě, že dojde ke změně údajů v OP. V obecné rovině: pokud nedojde ke změně údajů v OP, různé orgány a organizace po klientovi nic nevyžadují. Zajímá je jediné: zda s tím nebude mít problém pošta? A pošta pojmenování ulic vítá. V případě obcí jako Černolice nadále doručuje podle popisných čísel, jména ulic ji pomáhají v dohledání čísel.

ZO také rozhodlo o výrobě cedulí s názvy ulic.

2013, 17. prosince: Rekonstrukce v ulici Pod Hůrkou u konce

V ulici Pod Hůrkou skončila rekonstrukce elektrického vedení. V úterý 17. prosince byly odstraněny sloupy. Tím z části ulice zmizelo veškeré horní vedení kabeláže. Nyní je vše v zemi. Firma Elektro Majer nainstalovala nové sloupky pro vedení obecního osvětlení. Rozhlas se bude řešit dodatečně.

2013, 15. listopadu: Řešení zastávky U Kácovských

Ke konci září se obec obrátila na starostu Všenor, zda by nešla řešit autobusová zastávka U Kácovských ve Všenorech směrem na Černolice. Všenorský starosta postoupil problém odboru dopravy Městského úřadu Černošice. Po urgenci získala obec Černolice odpověď teprve v tomto týdnu s tím, že navrhované přemístění nelze provést kvůli nesouhlasu policie. S tímto rozhodnutím úplně nesouhlasíme, protože policie si ke svým kontrolám nemůže nárokovat konkrétní místa. Tedy pokud je nemá pronajmuta či jiným způsobem smluvně zajištěna. Kromě toho policie volí údajně stanoviště ve Všenorech na soukromém pozemku, ze kterého již byla jednou vykázána. Budeme zjišťovat další podrobnosti k případu...

2013, 16. prosince: SSÚ vydal rozhodnutí o místních komunikacích

Silniční správní úřad Černolice vydal dne 16.12.2013 rozhodnutí o zařazení místních komunikacích.

2013, 11. prosince: Zastupitelstvo schválilo pasport komunikací

Zastupitelstvo schválilo pasport komunikací na svém jednání dne 11. prosince 2013 usnesením č. 7-4-2013/ZO. Jeho součástí je i plán zimní údržby. V digitalizované podobě je promítnut do geoportálu obce.

2013, 17. října: Pasport komunikací a plán zimní údržby

2012, 1. srpna: Usnesení o pojmenování ulic pozastaveno

Naplnění usnesení ZO ze dne 8. února 2012 č. 9-14-2012/ZOZO bylo pozastaveno usnesením ZO č. 13-17-2012/ZO z 1. srpna 2012. Důvodem byla informace MV ČR, že s ohledem na spuštění registrů musí být pojmenováním ulic dáno do souladu s informacemi v OP.

2012, 21. února: Ulice v Černolicích mají jména

ZO dne 8. února 2012 schválilo dva body, které souvisí s komunikacemi v obci. Za prvé názvy ulic a za druhé stanovení odměn za zřizování věcných břemen v obecních komunikacích.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.