Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky
Linka bezpečí: 116 111, www.linkabezpeci.cz
Zdravotní záchranná služba: 800 888 155
viz www.policie.cz/s
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Plány a vize

2018, 26. listopadu: Investice - výsledek ankety

Vážení občané.
V posledním čísle Šance jsme se vás ptali na to, jaké investici v naší obci dáváte prioritu vy, občané Černolic. Obdrželi jsme celkem 12 vyplněných dotazníků. Ty jsme vyhodnotili. Jako nejdůležitější investici jste vybrali vybudování vodovodu a kanalizace, na druhém místě pak výstavbu společenské centra s hospodou. Podrobné vyhodnocení naleznete v příloze.

2018, 7. listopadu: Plán rozvoje sportu

Ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů musí mít obec zpracován plán podpory a rozvoje sportu. Plán byl konzultován s SK Černolice.

2017, 10. února: Projektová dokumentace ke stavbě rozhledny

Společnost Eurosignál předložila OÚ projektovou dokumentací zhotovenou k územnímu řízení. A s příslušným stavebním úřadem začala projednávat stavební povolení.

2016, 4. října: První architektonické studie VČC obce jsou na světě

Architekt předložil první architektonické studie budoucího Volnočasového centra (VČC) obce. Ve dvou variantních provedeních. Další projednávání má na starost zastupitelstvo obce.

2016, 25. července: Jak probíhá výstavba restaurace v parku

Jak probíhá výstavba restaurace v parku? To je častý dotaz, který obec dostává.

V soutěži byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace pro získání stavebního povolení. S tím bude v nejbližší době podepsána smlouva. Architekt během několika málo měsíců předloží obci studii stavby, jejíž základní parametry jsou dlouhodobě dány. Architektonická studie bude předložena zastupitelstvu ke schválení. Pokud zastupitelé vysloví souhlas, zpracuje architekt projektovou dokumentaci, která bude následně předložena stavebnímu úřadu. Získání tohoto souhlasu je nezbytným krokem, aby obec mohla požádat o dotaci na stavbu.

V roce 2015 dostala získala obec dotaci na herní prvky

V polovině roku 2015 získala obec dotaci na herní prvky v obecním parku ve výši zhruba půl milionu korun. Více detailů v rubrice Dotace. V roce 2014 byla vybudována část sítě stezek.

Všechny ostatní podrobnosti v kapitole Dotace.

Budování centra půjde postupnými kroky

Rekonstruovat centrum obce jako celek se ukázalo jako neschůdné. Proto se obec rozhodla rozdělit rekonstrukci na jednotlivé kroky a řešit to postupně podle dostupných financí:
- cesty a cestičky,
- herní prvky pro děti,
- oprava rybníčka v parku,
- oprava horního rybníka.

Další práce na centru obce zastaveny

Zastupitelstvo obce se rozhodlo vzhledem ke stále zvyšujícím se nárokům ze strany zpracovatele další studijní práce zatím pozastavit.

Komplikace s centrem obce

Práce se mírně zpomalily. Bohužel se ukázalo, že naše architektka má některá omezení: například nemůže projektovat vodní stavby a výstavbu volnočasového centra a také po delší činnosti v cizině nemá oprávnění své projekty opatřit kulatým razítkem. A to je potřeba pro žádání dotace.
Kromě toho také jiná firma, která se hlásila ke stavbě volnočasového centra a získání kulatého razítka, nakonec z projektu tiše vycouvala. Její lidé přestali brát telefony a dodnes jsme se nedozvěděli, proč jejich práce na projektu skončily.
Nyní jsme oslovili další architekty a firmy, aby společně s naší architektkou dodělali to, co ona nemůže.
Takže se práce znovu roztáčejí.

Centrum obce - budoucí podoba?

Vybudovat něco, co by se blížilo centru obce, byl jedním z hlavních volebních cílů současného vedení místní radnice.
Své představy jsme již na přelomu roku 2010/2011 sdělili několika zahradním architektům. Nakonec spolupracujeme s Milenou Andrade-Dneboskou. Té jsme vylíčili naše vize. Principiálně by podle nás mělo dojít k propojenní prostoru a budovy obecního úřadu, parku a prostoru horního rybníčka. Součástí by mělo být i Volnočasové a informační centrum. 
Text a skica, která jsou k dispozici, zachycují naše principiální představy. Obec i autorka projektu přijímá jakékoliv podněty, nápady, připomínky občanů na adresách:
- obec@cernolice.net
- permutace@yahoo.co.uk 

 

Analýzu komerčního potenciálu multifunkčního centra (restaurace) zpracovala firma Quinary Project.

 

Analýzu čerpání dotace zase pro obec zpracovává firma KPW Project.

Rozhledna na Červeném vrchu

Turistický ruch je jedna z mála příležitostí, jak zvednout zájem o obec Černolice a přivést do obce nějaké finance. Tradiční dominanantou pro turisty je rozhledna. Naši předkové je stavěli poměrně často. Nejenom kvůli turismu. i my bychom rádi jednu postavili, a to na nejvyšším vrcholu na začatků Hřebenů kolem nás. Samozřejmě na Červeném vrchu, odkud by bylo k přehlédnutí nejenom naše údolí a údolí Všenorského potoka, ale také druhá strana, Poberouní. S rozhlednou počítá i územní plán. Dokonce máme potencionálního zájemce, který by ji zainvestoval.

Sjezdovka pro děti

Okolí terény jsou výškovým rozdílem vhodné i pro úvahy o jízdě na lyžích. Představte si lyžaře, který přijede na dobřichovické nádraží, vyveze se lanovkou k nám na hřeben a zase sjede dolů k lanovce v Dobřichovicích? Fantasmagorie, řeknou si mnozí. Ale co takhle malé sjezdovka pro děti na severním svahu vrchu Červená hlína směrem Prokopávky?

Singltrek ve starém jílovém lomu

Většinový vlastník okolních lesů chce něco provést se starým povrhovým jílovým dolem, který již dnes nefunguje a je zanesen spoustou náletů. Vlastník jej chce především zalesnit, ale kývl by i na to, kdyby se tento důl zavážel plánovitě tak, aby po jeho obvodu a částečně ploše vznikla speciální bikerská trať. Tzv. singltrek. Tento druh sportu k nám ještě neproniknul, ale jedná se o úpravy starých "kozích" stezek, které zachovávají jízdu s adrenalinem, ale nejsou zdaleka tak nebezpečné...

Temperovaná běžecká trať

A teď už skutečně krátký exkurs do světa pohádek. Představte si zimní trať pro běžkaře z Černolic na Skalku? Vidíte to? Samozřejmě že by na ní musel být přihrnován technický sníh. Tedy podél této cesty mít vodu pro sněhová děla. A ještě by je nesměl nikdo ukrást. Hodně divoké, co?

Přehradní nádrž

A na závěr sci-fi. Všenorský potok pod námi, logicky procházející část obce zvané Potoky, protéká nádherným kaňonem. Běžný návštěvník to sice nevidí, protože svahy kaňonu jsou zarostlé a skální plochy nejsou moc vidět. Tak co takhle v oblasti Potoky II (Durango) postavit hradní nádrž a mít mezi námi, Řitkou a Varadovem veliké krásné jezero? Víte, že tuto ideu už v Černolicícna radnici probírali na začátku 70. let minulého století?  

Výběhy s bizony

Otázkou je, nakolik je obrázek bizonů běhajících po katastru Černolic, je bizarní? Ale faktem je, že zhruba před čtyřmi lety se podobný plán objevil na stole místní radnice. Mělo jít o velikou farmu, které by vedle výběhů s koňmi měla ještě výběhy s bizony. U farmy by byla restaurace a vlastní pekárna. Tenkráte to většina zastupitelů odmítla, ale nebyl to tak úplně blbý nápad, řečeno s Werichem.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.