Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky
Linka bezpečí: 116 111.
Zdravotní záchranná služba:
800 888 155.

Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Plány a vize

2021, 21. dubna: Veřejná diskuse o nové podobě centra obce

ZO zahájilo diskusi o nové podobě centra obce. Ve složce "Komunál - Centrum obce - 2021" je k dispozici prezentace pro veřejnou diskusi. K dispozici je také rekapitulace jednotlivých kroků v letech 2011 - 2021.

Veřejnost může na obecní mail (obec@cernolice.net) posílat své připomínky, názory, nápady s označením předmětu v záhlaví své zprávy: Centrum obce.

Zastupitelstvo obce ustavilo komisi, která začala specifikovat mantinely budoucího projektu. Složení komise není konečné. Pokud by se našel odborník (architekt, krajinář, projektant), který by měl zájem účastnit se jednání, nechť pošle informaci o svém zájmu prostřednictvím sms na číslo 775767778.

2018, 26. listopadu: Investice - výsledek ankety

Vážení občané.
V posledním čísle Šance jsme se vás ptali na to, jaké investici v naší obci dáváte prioritu vy, občané Černolic. Obdrželi jsme celkem 12 vyplněných dotazníků. Ty jsme vyhodnotili. Jako nejdůležitější investici jste vybrali vybudování vodovodu a kanalizace, na druhém místě pak výstavbu společenské centra s hospodou. Podrobné vyhodnocení naleznete v příloze.

2018, 7. listopadu: Plán rozvoje sportu

Ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů musí mít obec zpracován plán podpory a rozvoje sportu. Plán byl konzultován s SK Černolice.

2017, 10. února: Projektová dokumentace ke stavbě rozhledny

Společnost Eurosignál předložila OÚ projektovou dokumentací zhotovenou k územnímu řízení. A s příslušným stavebním úřadem začala projednávat stavební povolení.

Rozhledna na Červeném vrchu

Turistický ruch je jedna z mála příležitostí, jak zvednout zájem o obec Černolice a přivést do obce nějaké finance. Tradiční dominanantou pro turisty je rozhledna. Naši předkové je stavěli poměrně často. Nejenom kvůli turismu. i my bychom rádi jednu postavili, a to na nejvyšším vrcholu na začatků Hřebenů kolem nás. Samozřejmě na Červeném vrchu, odkud by bylo k přehlédnutí nejenom naše údolí a údolí Všenorského potoka, ale také druhá strana, Poberouní. S rozhlednou počítá i územní plán. Dokonce máme potencionálního zájemce, který by ji zainvestoval.

Sjezdovka pro děti

Okolí terény jsou výškovým rozdílem vhodné i pro úvahy o jízdě na lyžích. Představte si lyžaře, který přijede na dobřichovické nádraží, vyveze se lanovkou k nám na hřeben a zase sjede dolů k lanovce v Dobřichovicích? Fantasmagorie, řeknou si mnozí. Ale co takhle malé sjezdovka pro děti na severním svahu vrchu Červená hlína směrem Prokopávky?

Singltrek ve starém jílovém lomu

Většinový vlastník okolních lesů chce něco provést se starým povrhovým jílovým dolem, který již dnes nefunguje a je zanesen spoustou náletů. Vlastník jej chce především zalesnit, ale kývl by i na to, kdyby se tento důl zavážel plánovitě tak, aby po jeho obvodu a částečně ploše vznikla speciální bikerská trať. Tzv. singltrek. Tento druh sportu k nám ještě neproniknul, ale jedná se o úpravy starých "kozích" stezek, které zachovávají jízdu s adrenalinem, ale nejsou zdaleka tak nebezpečné...

Temperovaná běžecká trať

A teď už skutečně krátký exkurs do světa pohádek. Představte si zimní trať pro běžkaře z Černolic na Skalku? Vidíte to? Samozřejmě že by na ní musel být přihrnován technický sníh. Tedy podél této cesty mít vodu pro sněhová děla. A ještě by je nesměl nikdo ukrást. Hodně divoké, co?

Přehradní nádrž

A na závěr sci-fi. Všenorský potok pod námi, logicky procházející část obce zvané Potoky, protéká nádherným kaňonem. Běžný návštěvník to sice nevidí, protože svahy kaňonu jsou zarostlé a skální plochy nejsou moc vidět. Tak co takhle v oblasti Potoky II (Durango) postavit hradní nádrž a mít mezi námi, Řitkou a Varadovem veliké krásné jezero? Víte, že tuto ideu už v Černolicícna radnici probírali na začátku 70. let minulého století?  

Výběhy s bizony

Otázkou je, nakolik je obrázek bizonů běhajících po katastru Černolic, je bizarní? Ale faktem je, že zhruba před čtyřmi lety se podobný plán objevil na stole místní radnice. Mělo jít o velikou farmu, které by vedle výběhů s koňmi měla ještě výběhy s bizony. U farmy by byla restaurace a vlastní pekárna. Tenkráte to většina zastupitelů odmítla, ale nebyl to tak úplně blbý nápad, řečeno s Werichem.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.