Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Odpadové hospodářství

Poplatky pro rok 2024 (vč. psů)

Komunální odpad: 950 Kč/rok. Výše poplatku za jednu osobu s trvalým pobytem v obci, stejná výše poplatku platí pro majitele nemovitosti bez přihlášených občanů. 

Bioodpad: 925 Kč/rok. Svoz bioodpadu začíná v pátek 29.3.2024

Pes: 1. á 200 Kč/rok, za každého dalšího 250 Kč/rok.
Slevy z výše uvedených polatků najdete v příslušné vyhlášce obce.
Splatnost uvedených poplatků je do konce dubna 2024.
Číslo účtu pro platbu je 12621111/0100, variabilní symbol je čp/če nemovitosti.

Poplatky pro rok 2023 (vč. psů)

Splatnost poplatků (komunál): 30. dubna. Po tomto datu jsou nedoplatky penalizovány.
Komunální odpad
. Sazba poplatku pro poplatníka činí 900 Kč/rok za osobu nebo nemovitost bez osoby přihlášené k trvalému pobytu. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku a to na účet obce 12621111/0100, variabilní symbol číslo popisné/evidenční. V úřední hodiny lze platit v hotovosti. Více informací v přiloženém souboru.
Bioodpad (dobrovolné). Poplatek na celou sezónu (tj. od začátku dubna) a nádobu 240 l je 796 Kč. Poplatky na kratší dobu sdělí OÚ.
Poplatky za psy: Za prvního psa 150 Kč, každý další 200 Kč / rok. 

Plán svozu speciálních odpadů v roce 2023

Nebezpečný odpad:
- 25.3. (jaro) a 4.11. (podzim).
Velkoobjemový odpad:
- 24.-26.3. (jaro) a 3.-5.11. (podzim).

Bioodpad

Kontejner na bioodpad je umístěn vedle hřbitova, přístup k němu je možný každou neděli od 9 do 11hod.
Známky na placený nadstandardní svoz bio popelnic (240 l)  lze zakoupit na OÚ. Svozový den je lichý pátek.

Plán svozu speciálních odpadů v roce 2022

Nebezpečný odpad:
- 26.3. (jaro) a 29.10. (podzim).
Velkoobjemový odpad:
- 25.-27.3. (jaro) a 28.-31.10. (podzim).

Umístění nádob na tříděný odpad

Nádoby na tříděný odpad jsou v obci umístěny takto:  
- křižovatka ulic Hlavní a K Parku: jedlý olej a tuk, kov, sklo, plast, papír
- křižovatka ulic Hlavní a Pod Školou: sklo, plast, papír
- křižovatka ulic K Chatám a Borůvková: sklo, plast, papír
- křižovatka ulic Pod Skalami a Mezi Zahrádkami: sklo, plast, papír 
- ulice U Hřiště, pozemek vedle hřbitova: bio odpad

2022 1.února: Přehled svezeného odpadu 2021

V příloze naleznete celkový přehled objemu svezeného odpadu po kategoriích za rok 2021. 
Příjmy na odstraňování odpadů byly: z poplatků 435.976 Kč a Ecocom 175.868 Kč
Výdaje na odpady byly: nebezpečný 11.796 Kč, komunál 537.174 Kč a tříděný 128.682 Kč

2021 1.února: Poplatky za odpady

Sazba poplatku pro poplatníka činí 700 Kč/rok za osobu nebo nemovitost bez osoby přihlášené k trvalému pobytu. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku a to na účet obce 12621111/0100, variabilní symbol číslo popisné/evidenční. V úřední hodiny lze platit v hotovosti. Více informací v přoloženém souboru. 

2016, březen-duben: VŘ stání odpadu

- 09.03. - VŘ na stání odpadu (ZO č. 10-11),
- 20.04. - VŘ na odpad (ZO č. 7).

2016, 27. ledna VŘ na provozovatele odpadu

- 27.01. - jednání ZO (bod č. 9).

2011, 10. listopadu - soutěž na svoz odpadu vyhrála firma AVE

Kvůli jediné přihlášce bylo 1. kolo soutěže zrušeno bez otevirání obálek. Zhruba v horizontu 14 až 21 dní bude vyhlášeno druhé ve snaze dát šanci více účastníkům.
Do 2. kola se přihlásila opět firma AVE a také firma Komwag. Nakonec byla vrána na základě nabídnuté ceny firma AVE.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.