Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Koronavirus

2020, 21. března: Vyplácení důchodů a doručování doručených zásilek

Důchody: od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020, seniorům doručovány. Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli 20. 3. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Doporučené zásilky: od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že pošta nebude doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

2020, 21. března: Omezený provoz pošty

Od 19.3. všechny pošty fungují pouze do 16:00.
Od 21.3. je zrušen veškerý víkendový provoz.
Od 23.3. jsou v rozmezí 7:00 až 9:00 (pokud má pošta otevřeno) obsluhováni jen osoby starší 65 let, držitelé ZTP-P starší 50 let vč. jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

2020, 18. března: Pokyny nemocnice v Příbrami

Oblastní nemocnice v Příbrami vydala preventivní opatření pro svoji činnost v aktuální situaci. Detaily v příloze.

2020, 17. března: Informace pro občany starší 70 let

Vážení občané.
Na základě níže uvedeného usnesení vlády ČR prosíme všechny občany starší 70 let, aby pokud možno nevycházeli ven mimo své obydlí. Pokud budete potřebovat pomoc s nákupy či jinými potřebami a nemohou to zajistit vaši blízcí, kontaktujte prosím starostu na telefonu 602 600 068 a my vám zajistíme vše potřebné.
Dne 17.3. byli občani 70+ kontaktování obecním úřadem a byla jim nabídnuta pomoc.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření. Vláda:

I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;
II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

2020, 14. března: Koronavirus - možnost nákupu

Místní potraviny v Černolicích 
Objednávky konkrétního nákupu možné na tel. 777 420 049 nebo na Facebooku. Provozní doba: pondělí, čtvrtek, sobota 8:00 - 11:00.

Možnosti dodávky potravin až do domu 
1. Rohlík www.rohlik.cz tel: 800 730 740, každý den od 7:00 do 23:00 hodin
2. Tesco www.itesco.cz tel: 800 222 555, každý den od 07:00 do 23:00 hodin
3. Košík www.kosik.cz tel: 226 220 500, každý den od 7:00 do 23:00 hodin

2020, 14. března: Koronavirus – kam hned volat

Infolinka na hygienu: 771 137 070 (v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00). V pracovní době se obracejte na protiepidemického oddělení pro okres Praha západ: tel. 234 118 254, 258, 268, 269. Více informací v přiloženém letáku.

NA HYGIENICKOU STANICI NECHOĎTE OSOBNĚ!

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.