Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Dotace

2015, 13. října: Zastupitelstvo vybralo zhotovitele projektu

Zastupitelstvo obce vybralo svým usnesením č. 5-10-2015/ZO ze dne 7.10.2015 realizátorem projektu společnost Luna Progress. Dne 13. října předalo veškerou potřebnou dokumentaci KÚ Středočeského kraje k sepsání veřejnoprávní smlouvy o poskyntuntí dotace.

2015, 21. září: Nové stanovení závazných parametrů herních prvků

Hodnotíci komise s přizvanou Lenkou Sgalitzerovou stanovila nově parametry herních prvků na základě jednání ZO dne 16.9. Na základě těchto parametrů obec o den později zopakovala výzvu pro případné zhotovitele. Hodnotíci komise se sejde 7. října.

2015, 17. července: Obec obdržela krajskou dotaci

2015, 15. dubna: Obec podala žádost o dotaci kvůli zvelebení parku

Žádost obsahuje herní prvky pro děti a mládež, stoly s lavicemi a koši a víceúčelový altán.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.