Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2023

Pořízení fotovoltaiky na budovu OÚ v obci Černolice

Tento projekt je/byl spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Popis projektu: Projekt řeší problematiku vysokých nákladů na spotřebu elektrické energie v budově OÚ a úspory emisí skleníkových plynů v důsledku instalace OZE.
Cíle projektu: Snížení emisí skleníkový plynů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Celkové způsobilé výdaje: 1 445 280,75 Kč
Příspěvek Modernizačního fondu: 824 170,02 Kč
Příspěvek žadatele: 621 110,73 Kč
Termín realizace projektu: 07/2023 – 08/2023
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.