Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2023

12. zasedání ZO dne 13.12.2023

Hlavní body programu:
- rozpočet na rok 2024 (schváleno),
- podmínky pro vyhlášení soutěže na stavbu kiosku v parku,
- využití obecního pozemku vedle hřbitova pro příp. stavbu domova seniorů (jen diskuse),
- záměr výstavby hřebčince na loukách padajících k obci Všenory (schváleno),
- podmínky pro vyhlášení soutěže na úpravu prostoru v okolí OÚ,
- zvýšení poplatků za psy a svoz komunálního odpadu.

11. zasedání ZO dne 25.10.2023

Hlavní body programu:
- dílčí přezkoumání hospodaření obce,
- rozpočtové pravomoci starosty,
- rozpočet 2024 - návrh,
- OZV o nočním klidu.

10. zasedání ZO dne 20.9.2023

Hlavní body jednání:
- pravidla dotace pro Dětskou skupinu,
- výměna osvětlení v obci.

9. zasedání ZO dne 26.7.2023

Hlavní body programu:
- pravidla dotace pro dětskou skupinu,
- výměna VO,
- charakter provozu kiosku,

8. zasedání ZO dne 21.6.2023

Hlavní body programu:
- řešení odpadového hospodářství do budoucna,
- výměna veřejného osvětlení,
- další rozvoj obce v návaznosti na ÚP,
- projekt budovy pro dětskou skupinu.

7. zasedání ZO dne 24.5.2023

Hlavní body programu:
- schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2022,
- výběr zhotovitele fotovoltaiky na střeše budovy OÚ,
- problémy s existencí/neexistencí MŠ v obci vč. návrhu na změnu ÚP.

6. zasedání ZO dne 19.4.2023

Hlavní body programu:
- dotace pro SK Černolice a Spolek Černolice,
- oprava místních komunikací,
- rekultivace bývalé cihelny,
- podmínky chovu skotu.

5. zasedání ZO dne 15.3.2023

Hlavní body programu:
- úprava vodního toku v obecním parku,
- výstavba komunitního centra,
- audit hospodaření obce,
- investiční činnost pro školy a školky.

4. zasedání ZO dne 8.2.2023

Hlavní body programu:
- oprava ulic v Potocích a Malinové
- výstvba komunitního centra v obecním parku,
- revitalizace okolí budovy OÚ.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.