Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2021

2021, 14. dubna: Vyhlášení VŘ na stavbu Chodník Novodvorská

ZO dne 14.4.2021 usnesením č. 6-17-2021/ZO schválilo vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výstavba chodníku v ulici Novodvorská“.

2021, 14. dubna: Rekonstrukce silnice Ke kříži

ZO usnesením č. 8-17-2021/ZO schválilo:
1. závěr výběrové komise soutěže na „Rekonstrukce silnice Ke Kříži“ a stanovuje vítězem výběrového řízení společnost Silnice Chmelíř,
2. podání žádosti o dotaci u Středočeského kraje v rámci dotačního titulu Fond obnovy venkova vč. základních podmínek výběrového řízení,
3. rekonstrukci silnice Ke Kříži i za situace, kdy žádost o získání dotace nebude úspěšná.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.