Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2021

2021, 21. dubna: Rekapitulace budování obecního centra 2011-2021

Vedení obce považuje za přirozené centrum obce tyto prostory: okolí budovy OÚ, obecní park a okolí Hořejšího rybníka.

2011 - vznikla první studie, jak by mohlo centrum vypadat. Autorka Milena Andrade-Dneboská. A také propočty a skica podoby restaurace v parku (tzv. Volnočasového centra - VČC). Autor Aleš Jambor.

2012 - OÚ podal žádost ke SÚ o umístění stavby. Týkala se stavby VČC.

2013 - řízení o umístění stavby bylo přerušeno, protože mezitím začal platit ÚP, který s umístěním stavby počítal. Další debata byla přerušena pro omezené pravomoci OÚ pod vedením A.Zdeborského.

2014 - jako hlavní problém se ukázala ne samotná výstavba, ale provozování restauračního zařízení (VČC). I přes opakované pokusy se nenašel žádný provozovatel. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto postupovat v dalších letech při revitalizaci centra obce dílčími kroky. Také s ohledem na dostupné finance:
- cesty a cestičky,
- herní prvky pro děti,
- oprava Jezírka v parku,
- oprava Hořejšího rybníka. 

2015 - park byl obohacen o herní prvky pro děti. S pomocí dotace Středočeského kraje.

2016 - proběhla soutěž na zpracování projektové dokumentace podoby VČC, kterou vytvořila Helena Šlechtová. K realizaci nedošlo, protože problém s provozovatelem přetrvával. Provozování kulturně-restauračního zařízení v Černolicích prohlašovali za ekonomicky neprovozovatelné.

2017 - začala rekonstrukce Jezírka v parku.

2018 - skončila rekonstrukce Jezírka. Obec podala další žádost o dotaci na Revitalizaci obecního parku. Žádost obsahovala: výstavbu komunitního centra (VČC) vč. mobiliáře, hřiště pro petanque, ping-pongový stůl a další hern prvky.

2019 - podání žádosti z roku 2018 bylo úspěšné. To zavdalo podnět k debatám, jak by vlastně VČC mělo vypadat? Byla vyhlášena soutěž na podobu multifunkční budovy v parku. Kromě toho začala obec řešit rekonstrukci Hořejšího rybníka a revitalizaci jeho okolí s cílem rozšířit o tento prostor obecní centrum.

2020 - debata o podobě budoucího komunitního centra se vlekla celý rok. Názory se tříštily na otázce, zda postavit finální podobu VČC nebo jen dočasnou? Kvůli financím a problému s provozováním. Obec nechala zpracovat další architektonickou studii, kterou navrhl Matouš Cahák.

Rekonstrukce Hořejšího rybníka vč. jeho okolí byla odložena do doby vyřešení vlastnictví okolních pozemků (restitucí apod.). Byly však zpracovány studie na řešení okolí, které byly představeny veřejnosti. Zpracovateli byli studenti krajinářské architektury.

2021 - bylo rozhodnuto, že na finální podobu VČC dle studie M.Caháka nemá obec finanční prostředky. Z tohoto důvodu nechala obec zpracovat projektovou dokumentaci na jednoduchou podobu VČC (autorka Alice Pečínková) a vyhlásilo soutěž na zhotovitele.

Zároveň odstarovala diskusi o podobě obecního centra z širších hledisek.

Vzhledem k dořešení majetkových poměrů v okolí Hořejšího rybníka se připravuje vyhlášení soutěže na revitalizaci tohoto prostoru.

Detaily, studie, projekty jsou k dispozici v tomto adresáři v jednotlivých letech.

2021, 14. dubna: Zahájena diskuse o budoucí podobě centra

ZO na zasedání dne 14.4.2021 obnovilo širokou diskusi na téma: budoucí podoba centra obce. Byla vytvořena komise, která se bude zabývat detaily a šířením informací mezi občany ve snaze vyvolat co nejširší veřejnou diskusi.

2021, 1. duben: Nový projekt na jednoduchou podobu VČC

Obec získala projektovou dokumentaci (projekt. A.Pečínková) na stavbu jednoduchého přístřešku (VČC), aby mohlo vyhlásit VŘ. To bylo vyhlášeno v 2. polovině dubna s tím, že uzavírka soutěže je na přelomu dubna/května 2021.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.