Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2021

2021, 14. dubna: Vyhlášení vítěze VŘ na topný systém budovy OÚ

ZO potvrdilo usnesením č. 12-17-2021/ZO vítěze VŘ na „Rekonstrukci topení OÚ Černolice“ společnost Roman Behota a pověřilo starostu podepsáním smlouvy.

2021, 24. února: Vypsání nové soutěže na topný systém budovy OÚ

ZO usnesením č. 6-16-2021/ZO rozhodlo:
- vrátit dotaci od Ministerstvo životního prostředí
kvůli podmínkám dotace, které by stavbu neúměrně prodražily,
- zrušit původní výběrové řízení (VŘ) na veřejnou zakázku malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti OÚ Černolice“,
- vypsat nové VŘ na zakázky malého rozsahu na opravu budovy obecního úřadu, a to pouze na výměnu topení.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.