Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2020

2020, červen - září: Řešení vodovodu Ke Hřišti

24.06. ZO usnesením č. 16-12-2020 souhlasilo s vypsáním výběrového řízení na výstavbu vodovodního řadu v ulici Ke Hřišti

22.07. ZO usnesením č. 12-13-2020 rozhodlo takto:
1. ZO na základě doporučení komise vyhlašuje vítězem výběrového řízení na „Vodovod a kanalizaci Na Hůrce“ společnost Ing. Richard Kalášek,
2. ZO schvaluje výstavbu II. etapy stavby „Vodovod a kanalizaci Na Hůrce“ za podmínky, že příspěvek na rozvoj infrastruktury od občanů na tuto výstavbu bude minimálně ve výši ½ nabídnuté ceny, tedy 430.000 Kč.

30.09. ZO usnesením č. 7-14-2020 revokovalo své usnesení č. 12-13-2020/ZO takto:
1. ZO na základě odstoupení společnost Ing. Richard Kalášek z výběrového řízení vyhlašuje vítězem výběrového řízení na „Vodovod a kanalizaci Na Hůrce“ společnost Aquaconsult,
2. ZO schvaluje výstavbu II. etapy stavby „Vodovod a kanalizaci Na Hůrce“ za podmínky, že příspěvek na rozvoj infrastruktury od občanů na tuto výstavbu bude ve výši minimálně ½ nabídnuté ceny, tedy 453.000 Kč.

2020, 20. dubna: Podmínky připojení na vodovod a kanalizaci

Z důvodu pokračující výstavby na území Obce a nezbytnosti zajištění financování navyšování potřebné kapacity infrastruktury zastupitelstvo Obce svým usnesením číslo 11-11-2020/ZO ze dne 15. 4. 2020 rozhodlo, že u všech staveb, které se v budoucnu nově budou připojovat na vodovodní síť, bude uzavřena s žadateli smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury, jíž se žadatel zaváže podílet na těchto finančních nákladech, a to ve výši 20.000,- Kč za každou stavbu pro bydlení nebo rekreaci a 40.000,- Kč za stavbu pro jiné účely. Stejné podmínky a obdobná smlouva platí pro připojení na kanalizační síť.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.