Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2020

2020, 29. ledna: Přijetí dotace na projekt Hořejšího rybníka

ZO usnesením č. 14-10-2020 schválilo přijetí dotace ze Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP, Tematické zadání: Životní prostředí – vodní hospodářství, Oblast podpory: b) Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků, Název: Rekonstrukce Hořejšího rybníku, číslo žádosti: FVP/VOH/039606/2019, přidělená dotace 60.000 Kč.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.