Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2020

2020, 16. prosince: ZO schválilo konečnou podobu VČC v parku

ZO usnesením č. 15-15-2020/ZO schválilo čerpání krajské dotace vč. podmínek čerpání pro projekt výstavba komunitního centra (VČC). Tím ukončilo téměř celoroční diskusi, jak by měla vypadat stavba komunitního centra v rámci projektu Revitalizace obecního parku.

V průběhu roku 2020 obdržela obec od kraje dotaci ve výši cca 400 tisíc Kč na Revitalizaci obecního centra vč. výstavby komunitního přístřešku. Tedy prostoru, který by byl z větší části veřejnosti přístupný a který by sloužil k setkávání lidí. Toto komunitní centrum je dalším krokem na zlepšení funkčnosti obecního parku. S částkou ve výši cca 250 tisíc Kč bylo počítáno na vybudování domku, který by sloužil částečně jako klubovna, kiosek, sklad. Další částky dotace se týkali nákupu mobiliáře v domku a v jeho okolí. Počítá se i se zasíťováním stavby.

Na podzim roku 2020 proběhla diskuse, zda budovat jen chatkové provizórium nebo raději rovnou přistoupit ke stavbě kvalitní a finální podoby tohoto centra? Z tohoto důvodu si obec nechala zpracovat studii, jak by takové centrum mohlo vypadat a jaký by byl hrubý odhad nákladů na stavbu? Studii zpracoval arch. Matouš Cahák (viz příloha). Představuje jak vnější, tak vnitřní zázemí pro spolkový život. Základní stavba obsahuje kuchyňku, samostatné WC a je napojena na sítě. Hrubý odhad nákladů činí 600 tisíc Kč. Čili zhruba třikrát více než jednoduché provedení za dotační peníze. Tzn. že při této realizaci by většinu nákladů musela pokrýt obec. V jednoduché variantě by se obec na projektu komunitního centra podílela částkou zhruba ve výši 40 tisíc Kč, v druhé variantě po odečtení dotace (zmíněných 250 tisíc Kč) by musela obec vydat min. 350 tisíci Kč. Pokud by byly dodrženy náklady za stavbu ve výši 600 tisíc Kč.

Jaké jsou termíny pro rozhodování z hlediska podmínek krajské dotace? Stavba musí začít v průběhu první poloviny roku 2021. Do konce června musí být vše smluvně uzavřeno s krajem. K tomu je potřeba naplnit tyto kroky: vysoutěžit zhotovitele, získat stavební povolení a zahájit stavbu. Otázka pro ZO zněla: pustit se do jednoduché varianty nebo dražší a kvalitnější?

ZO se rozhodlo pro jednoduchou variantu.

2020, 22. července: ZO upřesnilo projekt Revitalizace obecního parku

ZO usnesením č. 9-13-2020/ZO schválilo:
1 výstavbu nového přístřešku (VČC) a vypracování jeho projektové dokumentace,
2. vytvoření stavební komise, jejímž úkolem finalizování všech částí komunitního centra (VČC) v rámci projektu "Revitalizace obecního parku"
- zejména finalizovat podobu přístřešku s napojením na infrastrukturu vč. zpracování zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na stavbu přístřešku,
- provést výběr mobiliáře,
3. vypsání VŘ na stavbu přístřešku vč. složení výběrové komise,
4. souhlasilo s min. spoluúčastí obce ve výši 30 tisíc Kč,
5. souhlasilo s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí krajské dotace na projekt "Revitalizace obecního parku".

2020, 29. ledna: Dotační žádost na Revitalizaci obecního parku

ZO usnesením č. 13-10-2020 schválilo podání žádostí o dotaci z dotačního programu „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ MMR ČR pro rok 2020, a to na „Revitalizaci obecního parku“.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.