Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2019

2019, 1. listopadu: Soutěž na projekt Opravy Hořejšího rybníka

1) Obec Černolice má k dispozici geodetické zaměření rybníka (polohopis, výškopis) v projektové dokumentaci z roku 2006. Není v elektronické podobě. Lze ji poskytnout jako kopii listinné podoby.
2) Aktuální chemické rozbory bahna nejsou. Nepožadují se.
3) Manipulační a provozní řád a posudek TBD nejsou vypracovány. Nepožadují se.
4) Od projektanta  je požadováno  projednání projektu s dotčenými orgány státní správy a zapracování jejich připomínek do finální verze projektu.
5) Termín odevzdání projektu byl posunut na termín 30.4.2020.
Na profilu zadavatele zveřejněno 1.11.2019. Upraveno 4.11.2019.

2019, srpen-prosinec: Řešení rybníka

- 21.08. - jednání ZO bod č. 12,
- 06.11. - jednání ZO bod č. 12,
- 11.12. - jednání ZO bod č. 5.

2019, 13. března: VŘ na rekonstrukci

Jednání ZO bod č. 5.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.