Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2019

2019, 21. srpna: Soutěž na multifunkční budovu

ZO usnesením č. 10-6-2019 schválilo vyhlášení výběrového řízení na architektonickou studii multifunkční budovy na pozemku p.č. 299/3. Tj. vedle hřbitova.

Motivem tohoto rozhodnutí bylo, že se na obec obrátili občané s petiční žádostí o vybudování školky. Obec může takovou stavbu realizovat jen na svém pozemku vedle hřbitova a to až po schválení územního plánu a přivedení potřebné infastruktury (vodovod a kanalizace). U kanalizace je třeba žádat schválení napojení na ČOV Dobřichovice, to je možné získat až po navýšení kapacity ČOV. Do té doby je vhodné připravit projekt, a to nejlépe na multifunkční budovu, aby se v případě menšího počtu dětí dala budova využít např. pro seniory.

2019, 19. června: Revitalizace lokality Jezírko

ZO usnesením č. 5-5-2019 a usnesením č. 5-5-2019 vzalo na vědomí opakované vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a revitalizace lokality Jezírko“, které již jednou schválilo v roce 2017 usnesením č. 5-30-2017 ze dne 6. 12. 2017. A zároveň vyhlásilo vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a revitalizace lokality Jezírko“ společnost WALCO CZ spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Již v roce 2017 schválilo ZO znění zadávací dokumentace a vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a revitalizace lokality Jezírko“. Do soutěže se nikdo nepřihlásil. V roce 2019 získala obec dotaci od Středočeského kraje. Zadávací dokumentace byla aktualizována a výběrové řízení vyhlášeno podruhé 29.5.2019. Vyhodnocení proběhlo dne 19.6.2019. Hodnotící komise obdržela 4 nabídky a vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a revitalizace lokality Jezírko“ určila společnost WALCO CZ. ZO vítěze potvrdilo.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.