Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2018

2018, 10. září: Výsledky jednání ZO dne 5.9.2018

Hlavní body jednání:
- prodeje pozemků,
- Střednědobý finanční výhled 2019-2013,
- rozpočtové opatření č. 4 a 5/2018,
- výběrové řízení na projekt MŠ,
- změna ÚP č. 2.

2018, 25. června: 34. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body:
- závěrečný účet za rok 2017,
- účetní závěrka za rok 2017,
- rozpočtové opatření č. 3/2018,
- projekt mateřské školky,
- informace o vývoji možné žaloby fy Altstaedter na obec Černolice.

2018, 23. května: 33. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body:
- smlouva se školkou Bambinárium,
- přijetí dotace na vodovod Všenorská,
- informace o územním plánu,
- rozpočtové opatření č. 1 a 2.

2018, 5. března: 32. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body programu:
- dobudování vodovodu v obci, v ulici Všenorská,
- základní škola Easyspeak v obci od 1.9.2018,
- umisťování dětí do školek,
- OZV č. 2/2018 o nočním klidu,
- úprava okolí Hořejšího rybníka.

2018, 18. ledna: 31. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body:
- záměr pronájmu a úprav části 1. patra budovy OU (mimo prostory MC) pro potřeby základní školy Easyspeak,
- nesouhlas s odstoupením firmy Altaedster Inv. od sponzorské smlouvy z roku 2007,
- podmínky soutěže na dostavbu vodovodu v ulici Všenorská,
- OZV č. 1/2018 o odpadu - cena za svoz komunálního odpadu beze změny, 700 Kč bez slev,
- cenu vodného a stočného pro rok 2018 zůstává beze změny. Část peněz, kterou obec získává z prodeje vody, bude použita na výměnu vodoměrů v celé obci. Akce bude trvat min. 2 roky.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.