Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2017

2017, 6. prosince: Vyhlášení soutěže na opravu Jezírka

ZO usnesením č. 5-30-2017 potvrdilo vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a revitalizace lokality Jezírko“.

Prodlení z března nastalo řešením odbahnění. Bylo nutné nechat zaměřit polohopis bahna, stanovení jeho kvalifikace a na základě toho stanovit, kam je bahno možno vyvést. Tuto dokumentaci požadoval vodoprávní úřad, kam směřuje žádost o vydání vodoprávního povolení na stavbu. Současně je potřeba vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele tak, aby bylo vše připraveno pro stavbu v případě získání dotace.

2017, 22. března: Oprava Jezírka a podoba VČC

ZO diskutovalo o variantách Volnočasového centra v provedení bez teplé kuchyně z ledna 2017. Tato varianta zabírá plochu 143 mq. V březnu 2017 byla zpracována ještě jedna varianta o rozsahu plochy 129 mq kvůli požadavku obce na zmenšení technického zázemí. Další zmenšení je podle architekta (Helena Šlechtová) možné provést již jen na úkor sálu. Základní otázkou i nadále není stavba jako taková, ale kdo to bude provozovat?

ZO usnesení č. 12-26-2017 pověřilo starostu obce vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava Jezírka“ na základě proejtku Aleše jambora. Odbahnění a oprava obecního rybníka na pozemku pč. 56/1 v katastru obce Černolice. V rámci realizace akce bude provedeno odbahnění stávající vodní nádrže, bude opraven nebo vybudován nový výpustný objekt, dosypána, urovnána a opevněna hráz vodní nádrže a vybudován bezpečnostní přeliv. Součástí akce bude i sadová úprava okolí rybníka. Pro získání dotace na uvedenou akci je třeba mít stavební ohlášku a soutěží vybranou realizační firmu.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.