Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2017

2017, 11. prosince: 30. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body:
- rozpočet na rok 2018 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 5 828,80 tis. Kč, výdaji třídy ve výši 7 813,20 tis. Kč a schodkem ve výši 1 984,40 tis. Kč. Schodek bude vyrovnán zapojením přebytku hospodaření z minulých let,
- vyhlášení soutěže na rekonstrukci Jezírka. Schválena zadávací dokumentace vč. členů hodnotící komise.
- uzavření soutěže na opravu kapličky a vyhlášení vítěze soutěže.

2017, 23. října: 29. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body:
- budování vodovodu v chatových oblastech a jeho projektová příprava nebyla schválena,
- veřejná zakázka na opravu hřbitovní kaple,
- otázka mateřské školy. ZO odsouhlasilo záměr obce jednat s jinou obcí o vytvoření mateřské školky za finanční spoluúčasti obce Černolice (tím nebyla definitivně ukončena otázka zřízení mateřské školy v obci).

2017, 3. července: 28. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body:

- výsledek soutěže na úpravu okolí budovy OÚ,
- informace o stavu řešení mateřské školy,
- informace o řešení vodovodu v ulici Ke Hřišti.

2017, 2. června: 27. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body:

- diskuse o divokých prasatech
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
- závěrečný účet za rok 2016
- dohoda o narovnání a spolupráci s Řádem křižovníků
- úprava okolí obecního úřadu
- zřízení školy, příp. mateřské školky

2017, 27. března: 26. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body:

 - zástřelné na divočáky,
 - rozpočtové opatření č. 1/2017
 - veřejná soutěž na opravu jezírka v parku,
 - dotace pro SK Černolice.

2017, 28. února: 25. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body:

- vydání změny č. 1 územního plánu,
- schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu,
- schválení ceny vodného a stočného pro rok 2017,
- schválení provozovatele místní prodejny,
- schválení firmy rekonstrující bývalou požární zbrojnici,
- narovnávání vlastnických vztahů v oblasti Horní návsi.

2017, 25. ledna: 24. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body:
- vyhlášení soutěže na provozovatele místní prodejny,
- vyhlášení soutěže na rekonstrukci bývalé požární zbrojnice. Přeměna na byt.
- strategický plán na léta 2017-2025.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.