Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2016

2016, 19. října: VČC

Jednání ZO - body programu č. 7, 9

2016, 4. října: První architektonické studie VČC obce jsou na světě

Architekt předložil první architektonické studie budoucího Volnočasového centra (VČC) obce. Ve dvou variantních provedeních. Další projednávání má na starost zastupitelstvo obce.

2016, 25. července: Jak probíhá výstavba restaurace v parku

Jak probíhá výstavba restaurace v parku? To je častý dotaz, který obec dostává.

V soutěži byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace pro získání stavebního povolení. S tím bude v nejbližší době podepsána smlouva. Architekt během několika málo měsíců předloží obci studii stavby, jejíž základní parametry jsou dlouhodobě dány. Architektonická studie bude předložena zastupitelstvu ke schválení. Pokud zastupitelé vysloví souhlas, zpracuje architekt projektovou dokumentaci, která bude následně předložena stavebnímu úřadu. Získání tohoto souhlasu je nezbytným krokem, aby obec mohla požádat o dotaci na stavbu.

2016, 29. června: Projektová dokumentace na VČC - ukončeno

Dne 29.6.2016 vyhlásilo ZO vítěze soutěže na pořízení projektové dokumentace pro výstavbu Volnočasového centra v obecním parku. Přijalo závěr hodnotící komise - viz příloha Hodnocení komise.

2016, 29. června: Soutěž na pořízení projektová dokumentace VČC

Dne 29.6.2016 vyhlásilo ZO vítěze soutěže na pořízení projektové dokumentace pro výstavbu Volnočasového centra v obecním parku. Přijalo závěr hodnotící komise - viz příloha Hodnocení komise. Jednání ZO - bod č. 15.

2016, 25. května: VČC

Jednání ZO - bod č. 11

2016, 9. března: VČC

Jednání ZO - bod č. 5

2016 leden: Dětské hřiště Černolice - dokončeno

- leden 2016 - podepsání veřejnoprávní smlouvy o čerpání dotace,
- leden 216 - přípravné studie provedení hřiště s budoucím zhotovotileme, společností Luna Progress.

Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje:
Výsledná cen zakázky činila 527 214 Kč. 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.