Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2015

2015, 17. prosince: 12. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body jednání:
- rozpočet pro rok 2016,
- zhasínání veřejného osvětlení,
- pronájem bývalé požární zbrojnice,
- církevní restituce.

2015, 30. listopadu: 11. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body jednání:
- dokončení pojmenování ulic,
- vodovodní přípojky pro chaty.

2015, 12. října: 10. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body jednání:
- projekty Dětské hřiště Černolice (dotace), veřejné osvětlení Slatiny, architekt ÚP,
- pojmenování ulic,
- smlouvy s VOK a Městskou policií Mníšek pod Brdy,
- rozpočtové opatření č. 4/2015.

2015, 24. září: 9. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body jednání:
- vodovodní přípojky pro chaty,
- vyhodnocení tří soutěží na zakázku malého rozsahu (park, veřejné osvětlení, zhotovotitel ÚP),
- pronájem bývalého požární zbrojnice.

2015, 19. srpna: 8. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body jednání:
- projekt vodovodu pro Všenorskou ulici,
- pronájem bývalé požární zbrojnice,
- příspěvek pro ZŠ Všenory vč. přestavby zastávky U Kácovských ve směru na Černolice,
- posílení linky 448,
- rozhodnutí o pořízení změny č. 1 a 2 územního plánu obce Černolice,
- omezení užívání vody,
- pokračující jednání o vystavbě rozhledny na Červeném kameni,
- dotace pro výstavbu dětského hřiště v obecním parku.

2015, 8. července: 7. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body jednání:
- výběr dodavatele altánu do obecního parku,
- informace o neúspěšné žalobě na místní referendum k územnímu plánu,
- prodeje a směny pozemků.

2015, 6. června: 6. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body jednání:
- schválení úvěru,
- vyhláška o veřejném pořádku,
- zóna 30 km,
- výběrová řízení na altán a kulturní centrum,
- rozpočtový výhled 2016 - 2019,
- závěrečný účet obce za rok 2014,
- kontrolní výbor.

2015, 7. dubna: 5. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body jednání:
- schválení cen vodného a stočného,
- vyhlášení referenda o zastavitelné ploše v ÚP,
- příspěvek na školu Všenory.

2015, 19. března: Odpovědi občanům na nezodpovězené dotazy na 4. ZO

1. dotaz: údajně má dojít ke zdanění polností?
Odpověď: dotaz byl podán na ministerstvo financí, odpověď zatím nedošla.

2. dotaz: staví se dům čp. 59 v souladu s projektovou dokumentací?
Odpověď: při kontrole stavební dokumentace se žádné rozpory nenašly.

3. dotaz: kolik činily výlohy obce na právní zastupování při soudních sporech kolem územního plánu?
Odpověď: jde o náklady vynaložené v letech 2013 až 2014 a činily celkem 278 tisíc. Celkové náklady činily 411 tisíc. Detaily jsou v přiložené tabulce.

2015, 11. února: 4. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body jednání:
- OZV č. 1/2015 o místním poplatku za svoz odpadu - poplatky zůstávají na úrovni roku 2014,
- OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování odpadu - novinky se týkají zejména kovového odpadu a bioodpadu,
- OZV č. 3/2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti - koeficient se zvyšuje z 1 na 2 s platností od roku 2016,
- rozpočet pro rok 2015, který je schodkový,
- určení nového výkonného pořizovatele územního plánu, kterým se stává Odbor územního plánování města Černošice.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.