Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2014

2014, 17. prosince: 3. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body jednání:
- řešení odpadové politiky v dalších letech,
- rozpočtové opatření č. 4/2014,
- účast ve Svazku obcí Mníšeckého regionu,
- žádost o zřízení arbitra.

2014, 26. listopadu: 2. zasedání zastupitelstva obce

Volba starosty a členů kontrolního výboru. Rozšíření krizového orgánu obce o dva další členy: Aleše Macelu a Lenku Sgalitzerovou. (Stálými členy jsou starosta a místostarosta obce.) Diskuse nad způsobem organizace svozu odpadu od roku 2015.

2014, 6. listopadu: Ustavující zasedání zstupitelstva obce

Informace z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Černolice po volbách v říjnu 2014:
- Zdeněk Dlouhý (Sportovci) se písemně vzdal mandátu zastupitele, 1. náhradníkem za Sportovce je Helena Kalivodová,
- nepřítomni a omluveni byli: Kruf Radka (Sportovci), Kalivodová Helena (Sportovci), Macela Aleš (Sportovci), Schmidt Pavel (Šance),
- slib zastupitele složili Jiras Vladimír (Šance), Michal Jiří (Šance), Mudr Jiří (Šance), Ondrášek Michal (Šance), Sgalitzerová Lenka (Šance),
- zvolen místostarosta obce Jiří Michal,
- zvolena předsedkyně finančního výboru Lenka Sgalitzerová.
Informace o rozsudku Krajského soudu, kdy obec podruhé prohrála soudní spor o územní plán.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.